Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 4213
Thành viên trực tuyến : 0
 
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam
13/09/2019 - 13:38

Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019), 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày 03/9/2019, Sở Tư pháp tổ chức buổi Lễ chào cờ Tổ quốc, hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ và trao Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Đồng chí Lã Thanh Tân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì buổi Lễ.


Nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ được Sở Tư pháp tổ chức thực hiện định kỳ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đây là buổi sinh hoạt tư tưởng, chính trị dưới cờ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của công dân Việt Nam với Tổ quốc. Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xem lại tư liệu lịch sử về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, người thầy vĩ đại của nhân dân ta nhằm khắc ghi công ơn của Người để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tự soi lại mình; phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và tiếp tục rèn luyện, nâng cao ý thức về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công vụ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam; cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác của Sở; ngày 30/7/2019, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1162/KH-STP về việc phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Kế hoạch thi đua đã được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các nội dung, tiêu chí của đợt thi đua đã gắn liền với nỗ lực quyết tâm, vượt khó, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp đã biểu dương khen thưởng 03 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều công lao đóng góp xây dựng Ngành nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của thành phố Hải Phòng(22/01/2020 - 16:11)
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài(15/11/2019 - 16:45)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(11/11/2019 - 17:52)
Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019(06/11/2019 - 16:34)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V(07/10/2019 - 09:33)
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(13/09/2019 - 13:38)
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)(21/08/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Sở Tư pháp(20/08/2019 - 09:16)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025(07/08/2019 - 08:07)
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật(30/07/2019 - 14:07)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/07/2019 - 09:10)
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 09:30)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài