Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4295
Thành viên trực tuyến : 12
 
Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019
06/11/2019 - 16:34

Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019

Thực hiện Công văn số 4301/BTP-VP ngày 31/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020; báo cáo thống kê năm 2019 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Để kịp thời tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết:

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 theo Đề cương và biểu mẫu gửi kèm gồm:

- Đề cương báo cáo;

- Biểu số 02, 03 về công tác tổ chức, cán bộ.

2. Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP:

Phòng Tư pháp các quận, huyện thực hiện 09 biểu mẫu thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP, gồm các biểu mẫu số: 01b, 04a, 05b, 09b, 10b, 11c, 13b, 17b, 22b.

3. Thời hạn thống kê, báo cáo:

3.1. Báo cáo tổng kết:

Để kịp thời chuẩn bị nội dung phục vụ tổng kết năm 2019 của Bộ Tư pháp, đề nghị các Phòng Tư pháp gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 13/11/2019.

3.2. Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP

- Thời hạn chốt số liệu thống kê báo cáo: Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

- Báo cáo thống kê xin gửi về Sở Tư pháp trước ngày 18/11/2019, bản điện tử gửi về email: maithihanh@haiphong.gov.vn.

Toàn văn Thông tư số 03/2019/TT-BTP và các Phụ lục, hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (trang thông tin thống kê Ngành) và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

 Đề nghị đồng chí Trưởng Phòng Tư pháp các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung, thời hạn gửi báo cáo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở Tư pháp qua số điện thoại 02253.846.314.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 1730/GM-STP ngày 05/11/2019 của Sở Tư pháp;

- Đề cương báo cáo và Biểu số 02, 03 về công tác tổ chức, cán bộ./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của thành phố Hải Phòng(22/01/2020 - 16:11)
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài(15/11/2019 - 16:45)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(11/11/2019 - 17:52)
Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019(06/11/2019 - 16:34)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V(07/10/2019 - 09:33)
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(13/09/2019 - 13:38)
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)(21/08/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Sở Tư pháp(20/08/2019 - 09:16)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025(07/08/2019 - 08:07)
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật(30/07/2019 - 14:07)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/07/2019 - 09:10)
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 09:30)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài