Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312456
Khách trực tuyến : 7884
Thành viên trực tuyến : 18
 
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
31/12/2019 - 16:43

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Quý I năm 2020

Thời gian

Cán bộ tiếp công dân

Ghi chú

Họ và tên

Chức vụ

Tháng 01 - 2020

07/01/2020

Trần Quý Toàn

Chánh Thanh tra

 

14/01/2020

Nguyễn Thanh Vân

Chuyên viên

 

15/01/2020

Đồng Thị Minh Huệ

Chuyên viên

Trực cùng Giám đốc Sở

21/01/2020

Trần Quý Toàn

Chánh Thanh tra

 

30/01/2020

Nguyễn Thanh Vân

Chuyên viên

 

Tháng 02 - 2020

04/02/2020

Đồng Thị Minh Huệ

Chuyên viên

 

11/02/2020

Trần Quý Toàn

Chánh Thanh tra

 

17/02/2020

Nguyễn Thanh Vân

Chuyên viên

Trực cùng Giám đốc Sở

18/02/2020

Đồng Thị Minh Huệ

Chuyên viên

 

25/02/2020

Trần Quý Toàn

Chánh Thanh tra

 

Tháng 3 - 2020

03/03/2020

Nguyễn Thanh Vân

Chuyên viên

 

10/03/2020

Đồng Thị Minh Huệ

Chuyên viên

 

16/03/2020

Trần Quý Toàn

Chánh Thanh tra

Trực cùng Giám đốc Sở

17/03/2020

Nguyễn Thanh Vân

Chuyên viên

 

24/03/2020

Đồng Thị Minh Huệ

Chuyên viên

 

31/03/2020

Trần Quý Toàn

Chánh Thanh tra

 

* Nơi tiếp công dân: Phòng tiếp công dân - Sở Tư pháp.

(Địa chỉ: số 07 Lạch Tray, quận Ngô quyền, thành phố Hải Phòng).

* Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

* Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở:

- Giám đốc Sở tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

- Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất theo quy định.

- Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở uỷ quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc Sở./.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020