Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312449
Khách trực tuyến : 6360
Thành viên trực tuyến : 16
 
Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Tư pháp
09/04/2019 - 17:01

Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Tư pháp

Ngày 20/02/1982, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 141/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp thành phố, gồm 04 Phòng chuyên môn:

-   Phòng Pháp chế;

-   Phòng Tư pháp;

-   Phòng Quản lý công tác chấp hành án;

-   Phòng Tổ chức và Hành chính.

Năm 1990, thành lập Văn phòng Sở (tách nhiệm vụ từ Phòng Tổ chức và Hành chính).

Năm 1990, thành lập Phòng Công chứng số 1.

Năm 1992, thành lập Phòng Hộ tịch - Quốc tịch (tách nhiệm vụ từ Phòng Tư pháp); Năm 2009, đổi tên thành Phòng Hành chính tư pháp.

Năm 1992, thành lập Phòng Hành chính tư pháp (tách nhiệm vụ từ Phòng Tư pháp); Năm 1998, đổi tên thành Phòng Quản lý công tác tư pháp bổ trợ và tư pháp cơ sở; Năm 2000, đổi tên thành Phòng Tư pháp bổ trợ; Năm 2009, đổi tên thành Phòng Bổ trợ tư pháp.

Năm 1995, thành lập Thanh tra Sở.

Năm 1995, thành lập Phòng Công chứng số 2.

Năm 1998, thành lập Phòng Công chứng số 3.

Năm 1998, thành lập Phòng Công chứng số 4.

Năm 1998, thành lập Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, nay là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Năm 1998, thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố.

Năm 2002, Phòng Pháp chế đổi tên thành Phòng Văn bản và Tuyên truyền pháp luật; Năm 2003, đổi tên thành Phòng Tuyên truyền pháp luật; Năm 2015, đổi tên thành Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2003, thành lập Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2009, đổi tên thành Phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2014, đổi tên thành Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2005, thành lập Phòng Công chứng số 5.

Năm 2009, thành lập Phòng Theo dõi và Kiểm tra thi hành pháp luật (tách nhiệm vụ từ Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2014, giải thể Phòng Theo dõi và Kiểm tra thi hành pháp luật (chuyển nhiệm vụ về Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật).

Năm 2011, thành lập Phòng Lý lịch tư pháp.

Năm 2013, thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (tiếp nhận nhiệm vụ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Năm 2017, chuyển nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định).

Năm 2014, thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật.

Hiện nay, Sở Tư pháp có 08 Phòng chuyên môn và 07 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Bổ trợ tư pháp; Phòng Lý lịch tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Các Phòng Công chứng số 1; số 2; số 3; số 4 và số 5./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020