Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312294
Khách trực tuyến : 4903
Thành viên trực tuyến : 2
 
Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Tư pháp
09/04/2019 - 17:01

Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Tư pháp

Ngày 20/02/1982, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 141/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp thành phố, gồm 04 Phòng chuyên môn:

-   Phòng Pháp chế;

-   Phòng Tư pháp;

-   Phòng Quản lý công tác chấp hành án;

-   Phòng Tổ chức và Hành chính.

Năm 1990, thành lập Văn phòng Sở (tách nhiệm vụ từ Phòng Tổ chức và Hành chính).

Năm 1990, thành lập Phòng Công chứng số 1.

Năm 1992, thành lập Phòng Hộ tịch - Quốc tịch (tách nhiệm vụ từ Phòng Tư pháp); Năm 2009, đổi tên thành Phòng Hành chính tư pháp.

Năm 1992, thành lập Phòng Hành chính tư pháp (tách nhiệm vụ từ Phòng Tư pháp); Năm 1998, đổi tên thành Phòng Quản lý công tác tư pháp bổ trợ và tư pháp cơ sở; Năm 2000, đổi tên thành Phòng Tư pháp bổ trợ; Năm 2009, đổi tên thành Phòng Bổ trợ tư pháp.

Năm 1995, thành lập Thanh tra Sở.

Năm 1995, thành lập Phòng Công chứng số 2.

Năm 1998, thành lập Phòng Công chứng số 3.

Năm 1998, thành lập Phòng Công chứng số 4.

Năm 1998, thành lập Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, nay là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Năm 1998, thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố.

Năm 2002, Phòng Pháp chế đổi tên thành Phòng Văn bản và Tuyên truyền pháp luật; Năm 2003, đổi tên thành Phòng Tuyên truyền pháp luật; Năm 2015, đổi tên thành Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2003, thành lập Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2009, đổi tên thành Phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2014, đổi tên thành Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2005, thành lập Phòng Công chứng số 5.

Năm 2009, thành lập Phòng Theo dõi và Kiểm tra thi hành pháp luật (tách nhiệm vụ từ Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Năm 2014, giải thể Phòng Theo dõi và Kiểm tra thi hành pháp luật (chuyển nhiệm vụ về Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật).

Năm 2011, thành lập Phòng Lý lịch tư pháp.

Năm 2013, thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (tiếp nhận nhiệm vụ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Năm 2017, chuyển nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định).

Năm 2014, thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật.

Hiện nay, Sở Tư pháp có 08 Phòng chuyên môn và 07 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Bổ trợ tư pháp; Phòng Lý lịch tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Các Phòng Công chứng số 1; số 2; số 3; số 4 và số 5./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tin mới
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư pháp khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019