Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312253
Khách trực tuyến : 1692
Thành viên trực tuyến : 5
 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
24/09/2019 - 08:24

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Ngh đnh số 71/2019/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Nghị định này gồm 4 Chương, 69 Điều; trong đó, vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt được quy định từ Điều 5 đến Điều 57 Chương II.

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp được quy định gồm vi phạm các quy định về:  (1) Yêu cầu về đảm bảo an toàn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; (2) Sử dụng hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác; (3) Hoạt động sản xuất, kinh doanh theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp; (4) Hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử; phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc; (5) Phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất, khai báo hóa chất nhập khẩu; (6) Biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; (7) Nội dung, chế độ báo cáo hoạt động hóa chất; (8) Sản xuất, xuất nhập khẩu, khai báo, thanh sát hóa chất bảng; (9) Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; (10) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Theo Nghị định này, mc pht tin ti đa đi vi mt hành vi vi phm hành chính ca cá nhân trong lĩnh vc hóa cht là 50 triu đng, trong lĩnh vc vt liu n công nghip là 100 triu đng. Đi vi cùng mt hành vi vi phm hành chính thì mc pht tin đi vi t chc gp 02 ln mc pht tin đi vi cá nhân.

Đi vi hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vc hóa cht và vt liu n công nghip xy ra trước thi đim Ngh đnh này có hiu lc mà sau đó mi b phát hin hoc đang xem xét, gii quyết thì áp dng Ngh đnh ca Chính ph v x pht vi phm hành chính có hiu lc ti thi đim thc hin hành vi vi phm đ x lý. Trường hp Ngh đnh này không quy đnh trách nhim pháp lý hoc quy đnh trách nhim pháp lý nh hơn đi vi hành vi đã xy ra thì áp dng các quy đnh ca Ngh đnh này đ x lý.

Đi vi quyết đnh x pht vi phm hành chính đã được ban hành hoc đã được thi hành xong trước thi đim Ngh đnh này có hiu lc thi hành mà cá nhân, t chc b x pht vi phm hành chính còn khiếu ni thì áp dng quy đnh ca Lut X lý vi phm hành chính, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019, thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Tài liệu đính kèm: Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh(13/11/2019 - 07:12)
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp(11/10/2019 - 16:40)
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/10/2019 - 09:35)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp(24/09/2019 - 08:24)
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(24/09/2019 - 08:22)
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(29/08/2019 - 08:08)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều(07/08/2019 - 08:04)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước(18/07/2019 - 16:39)
Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(09/07/2019 - 16:35)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ(08/07/2019 - 14:35)
Quy định về xử lý mẫu vật bị tịch thu của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)(08/07/2019 - 14:32)
Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân(08/07/2019 - 14:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/29
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thành phố Hải Phòng triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến