Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310692
Khách trực tuyến : 802
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
19/07/2011 - 15:13
Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu sổ lý lịch tư pháp

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

 

Ban hành kèm theo Thông tư này là 13 loại biểu mẫu, bao gồm 08 biểu mẫu và 05 mẫu sổ. Trong các biểu mẫu này, Thông tư số 13/2001/TT-BTP quy định Bộ Tư pháp có thẩm quyền in và phát hành 02 loại giấy in màu có hoa văn để cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp in nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu Lý lịch tư pháp
số 2.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tự in và sử dụng 05 loại sổ và 02 loại biểu mẫu (mẫu Lý lịch tư pháp và Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung). Hai loại Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dành cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để cá nhân, cơ quan, tổ chức tải về và sử dụng khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài việc ban hành biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Thông tư số 13/2011/TT-BTP còn hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các biểu mẫu, mẫu sổ lý lịch tư pháp. Cụ thể: Thông tư đã hướng dẫn chi tiết về cách lập mã số lý lịch tư pháp; cách cập nhật thông tin vào bản Lý lịch tư pháp; cách gửi thông tin sau khi lập Lý lịch tư pháp và cách gửi thông tin lý lịch tư pháp bổ sung; cách ghi Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung trong trường hợp cập nhật bản án hình sự, quyết định tuyên bố phá sản tiếp theo và các quyết định, giấy chứng nhận liên quan đến tình trạng thi hành bản án; cách ghi Phiếu lý lịch tư pháp; cách sử dụng và bảo quản sổ lý lịch tư pháp; quy định chung về ghi chép, sửa chữa, đính chính thông tin trong biểu mẫu, sổ lý lịch tư pháp.

Thông tư số 13/2011/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2011, bãi bỏ mẫu Phiếu lý lịch tư pháp và mẫu Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA./.


Biểu mẫu đình kèm

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường(23/06/2017 - 07:19)
Thông báo Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em(22/06/2017 - 09:49)
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ(20/06/2017 - 07:37)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí(19/06/2017 - 07:37)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017(05/06/2017 - 10:58)
Những điểm mới của Luật trẻ em(01/06/2017 - 16:55)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản(01/06/2017 - 16:53)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn(29/05/2017 - 15:21)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị(29/05/2017 - 15:20)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (24/05/2017 - 16:23)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp(24/05/2017 - 16:21)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng(22/05/2017 - 08:37)
Chuyển trang    
Trang số:  1/20
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng quận Ngô Quyền
Thông báo Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em
Sở Tư pháp mời dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển và hải đảo
Công văn về việc tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Diễn đàn trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017
Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tháng 5/2017
Những điểm mới của Luật trẻ em
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
Bộ Tư pháp tổ chức chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác văn bản