Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311002
Khách trực tuyến : 4374
Thành viên trực tuyến : 13
 
Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
19/07/2011 - 15:13
Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu sổ lý lịch tư pháp

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

 

Ban hành kèm theo Thông tư này là 13 loại biểu mẫu, bao gồm 08 biểu mẫu và 05 mẫu sổ. Trong các biểu mẫu này, Thông tư số 13/2001/TT-BTP quy định Bộ Tư pháp có thẩm quyền in và phát hành 02 loại giấy in màu có hoa văn để cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp in nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu Lý lịch tư pháp
số 2.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tự in và sử dụng 05 loại sổ và 02 loại biểu mẫu (mẫu Lý lịch tư pháp và Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung). Hai loại Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dành cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để cá nhân, cơ quan, tổ chức tải về và sử dụng khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài việc ban hành biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Thông tư số 13/2011/TT-BTP còn hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các biểu mẫu, mẫu sổ lý lịch tư pháp. Cụ thể: Thông tư đã hướng dẫn chi tiết về cách lập mã số lý lịch tư pháp; cách cập nhật thông tin vào bản Lý lịch tư pháp; cách gửi thông tin sau khi lập Lý lịch tư pháp và cách gửi thông tin lý lịch tư pháp bổ sung; cách ghi Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung trong trường hợp cập nhật bản án hình sự, quyết định tuyên bố phá sản tiếp theo và các quyết định, giấy chứng nhận liên quan đến tình trạng thi hành bản án; cách ghi Phiếu lý lịch tư pháp; cách sử dụng và bảo quản sổ lý lịch tư pháp; quy định chung về ghi chép, sửa chữa, đính chính thông tin trong biểu mẫu, sổ lý lịch tư pháp.

Thông tư số 13/2011/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2011, bãi bỏ mẫu Phiếu lý lịch tư pháp và mẫu Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA./.


Biểu mẫu đình kèm

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THÔNG BÁO(08/12/2017 - 16:30)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm(05/12/2017 - 07:42)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước(28/11/2017 - 14:30)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo(13/11/2017 - 09:53)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2017(07/11/2017 - 14:07)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2017(19/10/2017 - 16:39)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều(29/09/2017 - 15:08)
Những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và công tác triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng(29/09/2017 - 15:07)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản(25/09/2017 - 17:13)
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính(25/09/2017 - 17:11)
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính(18/09/2017 - 16:37)
Chính phủ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức(11/09/2017 - 16:16)
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Giấy mời dự Hội nghị giới thiệu Bộ luật Hình sự và một số chế định bổ trợ tư pháp mới
Giấy mời hội nghị triển khai chế định xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 2015 và tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp tại thành phố Hải Phòng
SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THÔNG BÁO
Bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2017
Báo cáo 10 tháng ước cả năm 2017
Công tác trọng tâm Quý IV năm 2017
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
Bộ Tư pháp xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự
Bộ Tư pháp hướng dẫn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị định quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm
Giấy mời dự Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng