Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4322
Thành viên trực tuyến : 12
 
Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019
17/04/2019 - 17:18

Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019

Ngày 12/4/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng Phòng Tư pháp quận, huyện; Trưởng Phòng Pháp chế và cán bộ pháp chế các sở, ngành; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.


Theo báo cáo công tác quý I của Sở Tư pháp, công tác tư pháp ở thành phố đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực được giao, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Kết quả công tác tư pháp trên các lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của Ngành Tư pháp. Một số kết quả điển hình như:

-   Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2019 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, triển khai thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 của Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; chủ trì thực hiện 21 nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác tư pháp của thành phố năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu và giúp thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và an sinh xã hội của thành phố; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trình Chủ tịch UBND thành phố 14 đề nghị xây dựng Quyết định; thẩm định 12 dự thảo Quyết định và hướng dẫn các Sở, ban, ngành về trình tự, thủ tục xây dựng, soạn thảo đối với 12 dự thảo Quyết định của UBND thành phố; thường xuyên tham mưu, tư vấn giúp UBND thành phố và hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện giải quyết những vụ việc vướng mắc, đặc biệt đã hướng dẫn giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện về giải phóng mặt bằng các dự án, xử lý vi phạm hành chính ở các lĩnh vực; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV; ký kết Kế hoạch phối hợp với Thành đoàn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2019-2020.


Bên cạnh kết quả đạt được các đại biểu cũng tập trung bàn bạc đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp trên địa bàn thành phố như: Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 còn gặp khó khăn, đặc biệt là việc xây dựng các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Một số sở, ngành cán bộ pháp chế phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, công tác pháp chế được giao cho mỗi đơn vị khác nhau của Sở phụ trách, do đó, công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn gặp khó khăn tại một số sở, ngành, quận, huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở yêu cầu toàn Ngành cần tập trung tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 theo các Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 của Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 21 nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố. Đồng thời, cần tăng cường nền nếp kỷ luật, kỷ cương công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Tư pháp thành phố trong thi hành nhiệm vụ theo Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường thanh tra, kiểm ra việc thực hiện pháp luật chuyên ngành về một số lĩnh vực như công chứng, luật sư, hộ tịch, chứng thực và các công tác khác./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020(31/12/2019 - 16:46)
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(23/12/2019 - 16:17)
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp(10/12/2019 - 17:19)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11(14/11/2019 - 11:13)
Giải bóng đá Khối Nội chính mở rộng năm 2019(25/09/2019 - 14:48)
Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023(02/08/2019 - 16:18)
Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(27/07/2019 - 07:47)
Kiểm tra công tác Tư pháp tại quận Lê Chân(25/07/2019 - 09:06)
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 16:36)
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa(09/07/2019 - 16:37)
Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch của thành phố Hải Phòng(09/07/2019 - 16:33)
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ(27/05/2019 - 14:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/25
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài