Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 3836
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023
02/08/2019 - 16:18

Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hệ thống Tòa án hai cấp thành phố Hải Phòng và ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng, ngày 19/7/2019 Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023. Dự Lễ ký kết có lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố; Đại diện lãnh đạo: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; đạo các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân thành phố; các phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân các quận, huyện; Phòng Tư pháp các quận, huyện. Hai ngành đã thống nhất các nội dung phối hợp sau:

                  

Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phối hợp chỉ đạo, triển khai hướng dẫn ngành, tổ chức mình đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp; lựa chọn các hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng được phổ biến và đặc thù của từng bên; chú trọng thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân các cấp.

Triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 bảo đảm phù hợp với đặc thù từng bên; chỉ đạo, hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức PBGDPL, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm.

Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp; phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp và huy động đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án tham gia công tác PBGDPL; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ theo nội dung Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật (sau khi được Bộ Tư pháp ban hành) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và điều kiện của mỗi Bên.

Thực hiện thông tin, truyền thông về hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai Bên theo cách thức phù hợp; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử...; xây dựng kênh trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin giữa hai bên về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc cung cấp thông tin, tài liệu PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; phối hợp khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên Cổng thông tin điện tử do Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Sở Tư pháp vận hành, quản lý; khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực trong xã hội tham gia ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL.

Phối hợp tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL và tăng cường thực hiện chính sách xã hội hóa công tác này.


Phối hợp trong công tác hòa giải ở cơ sở

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về các việc: Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải, các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi người bị hại tự nguyện hòa giải và biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kiến thức pháp luật về hòa giải và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thuộc lĩnh vực quản lý của mỗi bên; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Tòa án đương chức tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

Biên soạn, xây dựng tài liệu nâng cao năng lực, nhận thức về hòa giải tranh chấp dân sự và các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; in và phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật có nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ vận dụng để cung cấp cho hòa giải viên trên địa bàn thành phố.   

Kịp thời phát hiện, thông tin, biểu dương những Tòa án, Thẩm phán, Tổ hòa giải, Hòa giải viên ở cơ sở có số vụ việc hòa giải thành cao để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phối hợp điều phối đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố của Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp trong hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020(31/12/2019 - 16:46)
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(23/12/2019 - 16:17)
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp(10/12/2019 - 17:19)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11(14/11/2019 - 11:13)
Giải bóng đá Khối Nội chính mở rộng năm 2019(25/09/2019 - 14:48)
Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023(02/08/2019 - 16:18)
Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(27/07/2019 - 07:47)
Kiểm tra công tác Tư pháp tại quận Lê Chân(25/07/2019 - 09:06)
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 16:36)
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa(09/07/2019 - 16:37)
Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch của thành phố Hải Phòng(09/07/2019 - 16:33)
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ(27/05/2019 - 14:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/25
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài