Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312299
Khách trực tuyến : 7267
Thành viên trực tuyến : 18
 
Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/07/2019 - 16:41

Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; ngày 08/7/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Thông báo số 307/TB-UBND công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, gồm 199/223 đơn vị (Phụ lục số 01).

2. Danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, gồm 24/223 đơn vị (Phụ lục số 02).

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố; Sở Tư pháp công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

4. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2019 và các năm tiếp theo theo Quyết định số 619/QĐ-TTg đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu:

a. Sở Tư pháp, cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc đôn đốc, theo dõi tình hình nhiệm vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật: tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2019 và các năm tiếp theo, bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

b. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018: tiếp tục phấn đấu duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018 để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và những năm tiếp theo.

- Đối với các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018:

+ Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung của Quyết định số 619/QĐ-TTg đến đội ngũ cán bộ, công chức và các tổ chức, Nhân dân trên địa bàn quản lý bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về công tác xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân địa phương.

+ Chủ động học tập kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Công văn số 2889/UBND-KSTTHC ngày 21/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 307/TB-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021” (04/12/2019 - 17:14)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy(19/11/2019 - 09:03)
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:16)
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:14)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động(30/10/2019 - 10:11)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân(30/10/2019 - 10:08)
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”(30/10/2019 - 10:02)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng(03/10/2019 - 16:43)
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019(24/09/2019 - 08:26)
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(23/09/2019 - 16:25)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 16:15)
Trợ giúp pháp lý miễn phí cho hội viên phụ nữ và nhân dân xã An Hồng(20/09/2019 - 10:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư pháp khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019