Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312394
Khách trực tuyến : 774
Thành viên trực tuyến : 1
 
Về việc thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
07/08/2019 - 08:08

Về việc thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

Để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”  của Chính phủ, ngày 08/7/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2500/BTP-PBGDPL về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án phù hợp với điều kiện thực tế bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án cả giai đoạn và hàng năm; chỉ đạo rà soát, bổ sung, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Đề án với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn, hàng năm.

2. Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL hiện có của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương:

- Đối với các cơ quan, đơn vị đã có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL: Đề nghị đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, các trang thiết bị hiện có để bổ sung phù hợp đáp ứng việc xây dựng, duy trì, quản trị và vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; rà soát, thiết lập vị trí giao diện đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin PBGDPL với Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, vận hành; đáp ứng yêu cầu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp sau khi Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước được đưa vào vận hành);

- Đối với bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa có Trang thông tin điện tử PBGDPL đề nghị nghiên cứu xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL theo yêu cầu của Quyết định ban hành Đề án.

3. Căn cứ vào đối tượng, nhu cầu thực tiễn, lựa chọn những vấn đề, nội dung pháp luật mới, được người dân quan tâm để xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL đăng tải lên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thí điểm và thực hiện PBGDPL trên mạng xã hội, mạng viễn thông; đẩy mạnh hoạt động PBGDPL trên các diễn đàn giao lưu trực tuyến, phương tiện thông tin đại chúng.

4. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trang thiết bị (máy tính, máy in, máy quét, đường truyền internet…) để cập nhật thông tin, tài liệu lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chuẩn bị điều kiện trang thiết bị (máy tính, đường truyền) tại các điểm khai thác tủ sách pháp luật điện tử theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

5. Khảo sát, đánh giá trình độ, khả năng ứng dụng tin học, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức tin học, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

6. Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị chuyên môn trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ và Đề án bảo đảm khả thi, phù hợp, phát huy vai trò theo chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối hoạt động và kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

7. Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án.

            Tài liệu đính kèm: Công văn số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ(27/12/2019 - 16:28)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021” (04/12/2019 - 17:14)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy(19/11/2019 - 09:03)
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:16)
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:14)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động(30/10/2019 - 10:11)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân(30/10/2019 - 10:08)
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”(30/10/2019 - 10:02)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng(03/10/2019 - 16:43)
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019(24/09/2019 - 08:26)
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(23/09/2019 - 16:25)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 16:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài