Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312251
Khách trực tuyến : 1879
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019
24/09/2019 - 08:26

Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở  giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Cuộc thi); Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 5692/UBND- KSTTHC ngày 16/9/2019 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở  giáo dục nghề nghiệp. Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh và tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

Để triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi một cách thiết thực, hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phát động Cuộc thi, khích lệ học sinh THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi  dưới hình thức thi trực tuyến trên trang web: Timhieuphapluat.vn. Nội dung và cách thức dự thi theo Thể lệ Cuộc thi.

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức theo 03 vòng thi: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết toàn quốc, trong đó:

- Vòng loại: Dự kiến diễn ra từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (kéo dài trong 06 tuần thi).

- Vòng bán kết: Dự kiến diễn ra từ ngày 15/11/2019 đến hết tháng 01/2020 (kéo dài trong 04 tuần thi).

- Vòng chung kết toàn quốc: Dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020.

3. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị:

3.1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố triển khai Cuộc thi; báo cáo việc triển khai thực hiện (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/9/2019 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

3.2. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố triển khai Cuộc thi; báo cáo việc triển khai thực hiện (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/9/2019 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

3.3. Giao Sở Tư pháp đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi của Bộ Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, truyền thông về Cuộc thi; Tổng hợp kết quả của thành phố và dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

3.4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, thường trú các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố: Tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông để động viên các em học sinh các trường THPT; học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tham gia Cuộc thi.

3.5. Đề nghị Thành đoàn Hải Phòng: Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc hưởng ứng Cuộc thi.

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 0225.3640939) để được hướng dẫn hoặc báo cáo Bộ Tư pháp, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

Tài liệu đính kèm:

-    Công văn số 5692/UBND- KSTTHC ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

-   Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp./. 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:16)
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:14)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động(30/10/2019 - 10:11)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân(30/10/2019 - 10:08)
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”(30/10/2019 - 10:02)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng(03/10/2019 - 16:43)
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019(24/09/2019 - 08:26)
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(23/09/2019 - 16:25)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 16:15)
Trợ giúp pháp lý miễn phí cho hội viên phụ nữ và nhân dân xã An Hồng(20/09/2019 - 10:13)
Về việc thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”(07/08/2019 - 08:08)
Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(18/07/2019 - 16:41)
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thành phố Hải Phòng triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến