Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 4160
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019
24/09/2019 - 08:26

Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở  giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Cuộc thi); Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 5692/UBND- KSTTHC ngày 16/9/2019 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở  giáo dục nghề nghiệp. Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh và tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

Để triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi một cách thiết thực, hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phát động Cuộc thi, khích lệ học sinh THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi  dưới hình thức thi trực tuyến trên trang web: Timhieuphapluat.vn. Nội dung và cách thức dự thi theo Thể lệ Cuộc thi.

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức theo 03 vòng thi: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết toàn quốc, trong đó:

- Vòng loại: Dự kiến diễn ra từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (kéo dài trong 06 tuần thi).

- Vòng bán kết: Dự kiến diễn ra từ ngày 15/11/2019 đến hết tháng 01/2020 (kéo dài trong 04 tuần thi).

- Vòng chung kết toàn quốc: Dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020.

3. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị:

3.1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố triển khai Cuộc thi; báo cáo việc triển khai thực hiện (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/9/2019 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

3.2. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố triển khai Cuộc thi; báo cáo việc triển khai thực hiện (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/9/2019 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

3.3. Giao Sở Tư pháp đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi của Bộ Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, truyền thông về Cuộc thi; Tổng hợp kết quả của thành phố và dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

3.4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, thường trú các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố: Tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông để động viên các em học sinh các trường THPT; học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tham gia Cuộc thi.

3.5. Đề nghị Thành đoàn Hải Phòng: Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc hưởng ứng Cuộc thi.

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 0225.3640939) để được hướng dẫn hoặc báo cáo Bộ Tư pháp, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

Tài liệu đính kèm:

-    Công văn số 5692/UBND- KSTTHC ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

-   Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp./. 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ(27/12/2019 - 16:28)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021” (04/12/2019 - 17:14)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy(19/11/2019 - 09:03)
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:16)
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:14)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động(30/10/2019 - 10:11)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân(30/10/2019 - 10:08)
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”(30/10/2019 - 10:02)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng(03/10/2019 - 16:43)
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019(24/09/2019 - 08:26)
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(23/09/2019 - 16:25)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 16:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài