Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312408
Khách trực tuyến : 5966
Thành viên trực tuyến : 1
 
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng
03/10/2019 - 16:43

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 120/KH-HĐPHPBGDPL ngày 12/4/2019 về hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hải Phòng năm 2019; vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng.


Tham dự Hội nghị có gần 500 đại biểu, gồm đại diện Lãnh đạo Thanh tra thành phố; Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố; Báo cáo viên pháp luật thành phố; Cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành; Công chức tư pháp các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; đại diện Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người; đồng thời tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn mới, ngày 12/6/2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Tố cáo gồm 9 chương 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Cùng với Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng cũng là một đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có tác động sâu rộng đến hệ thống chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. Việc xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng về việc nâng cao các biện pháp minh bạch tài sản, thu nhập, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản yêu cầu thực hiện thêm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kê khai, kiểm soát tài sản như quản lý bản kê khai và việc sử dụng, khai thác dữ liệu bản kê khai nhằm phát hiện tham nhũng… Đồng thời, việc xây dựng, ban hành Luật này còn đảm bảo sự đồng bộ với các quy định mới trong các đạo luật quan trọng khác được Quốc hội thông qua và nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Những nội dung được tập trung trao đổi về: quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục, giải quyết tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung tố cáo; các hành vi tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập; xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác về phòng, chống tham nhũng… Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên pháp luật thành phố đang công tác tại Thanh tra thành phố không chỉ giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của 02 đạo luật nêu trên mà còn trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn nên được các đại biểu quan tâm theo dõi.

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng không chỉ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo mà còn góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật ngay từ cơ sở./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ(27/12/2019 - 16:28)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021” (04/12/2019 - 17:14)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy(19/11/2019 - 09:03)
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:16)
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:14)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động(30/10/2019 - 10:11)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân(30/10/2019 - 10:08)
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”(30/10/2019 - 10:02)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng(03/10/2019 - 16:43)
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019(24/09/2019 - 08:26)
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(23/09/2019 - 16:25)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 16:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài