Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312289
Khách trực tuyến : 3803
Thành viên trực tuyến : 6
 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
21/12/2018 - 10:21

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 14/12/2018, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng, đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho cán bộ các Sở, ngành trên địa bàn thành phố. Tham dự tập huấn có các đại biểu đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ pháp chế; cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL tại các Phòng chuyên môn của các Sở, ban, ngành. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp là người chủ trì và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, đánh giá tác động chính sách tại Hội nghị.


So với Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, quy định về đánh giá tác động chính sách là một nội dung mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Quy trình đánh giá tác động của chính sách gồm nhiều bước: Lập kế hoạch đánh giá tác động của chính sách; thực hiện đánh giá tác động của chính sách, các giải pháp; tổng hợp, lựa chọn giải pháp; lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách và hoàn thiện báo cáo. Nội dung đánh giá tác động chính sách phải nêu rõ được vấn đề cần giải quyết; mục tiêu của chính sách; giải pháp để thực hiện chính sách; tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn. Các loại tác động cần đánh giá bao gồm: tác động về kinh tế (lợi ích, chi phí); về xã hội (tiêu cực, tích cực); về giới (tác động kinh tế - xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới); tác động của thủ tục hành chính (sự cần thiết, chi phí tuân thủ, tính hợp pháp, hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách); tác động đối với hệ thống pháp luật (tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, tác động đối với bộ máy nhà nước, khả năng thi hành và tuân thủ của pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế).

Đánh giá tác động của chính sách là một nhiệm vụ khó nên thời gian qua việc thực hiện nhiệm vụ này trong xây dựng văn bản QPPL ở địa phương còn nhiều khó khăn, lúng túng. Với những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng và ban hành văn bản ở thành phố, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã trao đổi về mặt lý luận, đồng thời đưa ra những giải pháp, cách thức cụ thể hướng dẫn đại biểu các Sở, ngành trong việc thực hiện đánh giá tác động chính sách. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng văn bản nói chung, công tác đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản QPPL nói riêng để đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản trong tình hình mới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư pháp khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019