Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 3908
Thành viên trực tuyến : 12
 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
21/12/2018 - 10:21

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 14/12/2018, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng, đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho cán bộ các Sở, ngành trên địa bàn thành phố. Tham dự tập huấn có các đại biểu đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ pháp chế; cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL tại các Phòng chuyên môn của các Sở, ban, ngành. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp là người chủ trì và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, đánh giá tác động chính sách tại Hội nghị.


So với Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, quy định về đánh giá tác động chính sách là một nội dung mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Quy trình đánh giá tác động của chính sách gồm nhiều bước: Lập kế hoạch đánh giá tác động của chính sách; thực hiện đánh giá tác động của chính sách, các giải pháp; tổng hợp, lựa chọn giải pháp; lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách và hoàn thiện báo cáo. Nội dung đánh giá tác động chính sách phải nêu rõ được vấn đề cần giải quyết; mục tiêu của chính sách; giải pháp để thực hiện chính sách; tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn. Các loại tác động cần đánh giá bao gồm: tác động về kinh tế (lợi ích, chi phí); về xã hội (tiêu cực, tích cực); về giới (tác động kinh tế - xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới); tác động của thủ tục hành chính (sự cần thiết, chi phí tuân thủ, tính hợp pháp, hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách); tác động đối với hệ thống pháp luật (tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, tác động đối với bộ máy nhà nước, khả năng thi hành và tuân thủ của pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế).

Đánh giá tác động của chính sách là một nhiệm vụ khó nên thời gian qua việc thực hiện nhiệm vụ này trong xây dựng văn bản QPPL ở địa phương còn nhiều khó khăn, lúng túng. Với những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng và ban hành văn bản ở thành phố, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã trao đổi về mặt lý luận, đồng thời đưa ra những giải pháp, cách thức cụ thể hướng dẫn đại biểu các Sở, ngành trong việc thực hiện đánh giá tác động chính sách. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng văn bản nói chung, công tác đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản QPPL nói riêng để đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản trong tình hình mới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài