Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312408
Khách trực tuyến : 2775
Thành viên trực tuyến : 0
 
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
25/01/2019 - 13:52

Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 14/01/2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13. Tham dự cuộc họp có các đại diện các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí cao về việc bổ sung nguyên tắc: “Bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chính xác, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật” trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. Các nội dung nhận được nhiều ý kiến quan tâm của đại biểu liên quan đến trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại địa phương như: Nội dung, thời hạn thẩm định văn bản QPPL của cấp tỉnh, cấp huyện; về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản QPPL; các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xây dựng, ban hành văn bản QPPL, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, từ đó góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 không chỉ xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình xây dựng pháp luật mà còn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Sau cuộc họp này, Sở Tư pháp sẽ sớm tổng hợp các ý kiến tham gia, dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài