Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4625
Thành viên trực tuyến : 12
 
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018
06/03/2019 - 15:23

Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018; ngày 25/02/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với 23 sở, ban, ngành để thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng đơn vị, cán bộ được giao nhiệm vụ pháp chế của các Sở, ban, ngành thành phố và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 tại các cơ quan này. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp.


Trước khi tổ chức cuộc họp, trên cơ sở tổng hợp kết quả của các sở, ban, ngành và trực tiếp rà soát, hệ thống hóa, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc lập các danh mục văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, sau đó gửi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành thành phố. Theo đó, tổng số văn bản QPPL thuộc phạm vi, đối tượng rà soát, hệ thống hóa kỳ 2014-2018 của thành phố gồm 884 văn bản (trong đó có 102 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, 782 Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố). Tại cuộc họp, về cơ bản, các sở, ban, ngành thành phố đều nhất trí với kết quả rà soát, hệ thống hóa của Sở Tư pháp. Một số văn bản trước cuộc họp còn có ý kiến khác nhau đã được thống nhất tại cuộc họp này.

 Dự kiến kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố như sau:

Số văn bản QPPL còn hiệu lực: 429 văn bản (84 Nghị quyết; 345 Quyết định, Chỉ thị);

Số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 453 văn bản (17 Nghị quyết; 436 Quyết định, Chỉ thị); ngưng hiệu lực toàn bộ 02 Quyết định.

Số văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 33 văn bản (03 Nghị quyết, 30 Quyết định); ngưng hiệu lực một phần: 03 Quyết định.

Số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 81 văn bản (20 Nghị quyết, 61 Quyết định).

            Sau cuộc họp, Sở Tư pháp sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung liên quan và xây dựng dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài