Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311767
Khách trực tuyến : 2384
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam
15/03/2019 - 15:50

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của

Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam

Căn cứ Điều 23, Điều 32 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản,

Ngày 19/02/2019, Sở Tư pháp đã có thông báo số 229/TB-STP về hoạt động của công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam như sau:

1.    Thẻ đấu giá viên số 19/ĐGV ngày 07/5/2018 của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng cấp cho bà Nguyễn Mai Hương không còn giá trị kể từ ngày 13/02/2019 - ngày bà Nguyễn Mai Hương có Đơn đề nghị rút đăng ký hành nghề đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam.

2.   Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Thông báo này, nếu Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì Sở Tư pháp sẽ ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 229/TB-STP ngày 19/02/2019của Sở Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam(15/03/2019 - 15:50)
Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Hải Phòng(15/03/2019 - 15:48)
Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trung tâm(15/03/2019 - 15:45)
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản(06/03/2019 - 15:46)
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển(06/03/2019 - 15:43)
Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại(27/02/2019 - 07:43)
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám định viên kỹ thuật hình sự(27/02/2019 - 07:34)
Quyết định về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực giao thông vận tải(27/02/2019 - 07:32)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long tại Hải Phòng(27/02/2019 - 07:28)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư(09/01/2019 - 15:33)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(09/01/2019 - 15:31)
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba(29/12/2018 - 10:04)
Chuyển trang    
Trang số:  1/21
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018
Về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại
Hiệu quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám định viên kỹ thuật hình sự
Quyết định về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực giao thông vận tải
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long tại Hải Phòng
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019
Về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng