Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311889
Khách trực tuyến : 478
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam
15/03/2019 - 15:50

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của

Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam

Căn cứ Điều 23, Điều 32 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản,

Ngày 19/02/2019, Sở Tư pháp đã có thông báo số 229/TB-STP về hoạt động của công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam như sau:

1.    Thẻ đấu giá viên số 19/ĐGV ngày 07/5/2018 của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng cấp cho bà Nguyễn Mai Hương không còn giá trị kể từ ngày 13/02/2019 - ngày bà Nguyễn Mai Hương có Đơn đề nghị rút đăng ký hành nghề đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam.

2.   Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Thông báo này, nếu Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì Sở Tư pháp sẽ ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 229/TB-STP ngày 19/02/2019của Sở Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư(20/05/2019 - 10:39)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(08/05/2019 - 15:23)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Quý An(08/05/2019 - 15:22)
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(06/05/2019 - 14:12)
Thông báo về việc đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc của ông Nguyễn Sỹ Anh(06/05/2019 - 14:10)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng(06/05/2019 - 14:07)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô - Chi nhánh Hải Phòng(06/05/2019 - 14:06)
Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam(06/05/2019 - 14:04)
Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014(17/04/2019 - 17:11)
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam(15/03/2019 - 15:50)
Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Hải Phòng(15/03/2019 - 15:48)
Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trung tâm(15/03/2019 - 15:45)
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện các Đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021”
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019
Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 tại thành phố Hải Phòng
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Quý An
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc của ông Nguyễn Sỹ Anh