Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311549
Khách trực tuyến : 5862
Thành viên trực tuyến : 12
 
Công tác trọng tâm Quý IV năm 2017
06/12/2017 - 14:30
Công tác trọng tâm Quý IV năm 2017
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công tác trọng tâm Quý II năm 2018(09/08/2018 - 15:17)
Công tác trọng tâm Quý III năm 2018(09/08/2018 - 15:17)
Công tác trọng tâm Quý I năm 2018(10/04/2018 - 10:54)
Công tác trọng tâm Quý IV năm 2017(06/12/2017 - 14:30)
Công tác trọng tâm Quý III năm 2017(26/06/2017 - 16:27)
Công tác trọng tâm Quý II năm 2017(11/04/2017 - 10:48)
Công tác trọng tâm Quý I năm 2017(18/01/2017 - 08:29)
Công tác trọng tâm Quý IV năm 2016(18/01/2017 - 08:28)
Kế hoạch Qúy III năm 2016(18/07/2016 - 14:20)
Kế hoạch Qúy II năm 2016(11/05/2016 - 14:28)
Công tác trọng tâm tháng 08/2015(05/08/2015 - 15:14)
Công tác trọng tâm tháng 09/2014(08/09/2014 - 10:57)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
Giấy mời hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước
Tổ chức thành công phiên tòa giả định tại trường THPT Thái Phiên
Công văn xin ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
Hội nghị tập huấn quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2018
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh danh theo phương thức đa cấp
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch và chứng thực
Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn quy định xã, phường, thị trấn
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Chào cờ đầu tuần ở Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố - Nét đẹp văn hóa công sở
Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng