Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311103
Khách trực tuyến : 5487
Thành viên trực tuyến : 7
 
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2017
06/12/2017 - 14:35
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2017
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2017(06/12/2017 - 14:35)
Báo cáo 10 tháng ước cả năm 2017(06/12/2017 - 14:32)
Báo cáo 9 tháng năm 2017(20/09/2017 - 13:30)
Báo cáo công tác tháng 8 năm 2017(20/09/2017 - 13:29)
Báo cáo công tác tháng 7 năm 2017(14/08/2017 - 16:48)
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2017(28/06/2017 - 07:43)
Báo cáo 6 tháng năm 2017(26/06/2017 - 16:31)
Báo cáo công tác tháng 5 năm 2017(26/06/2017 - 16:29)
Báo cáo quý I năm 2017(11/04/2017 - 10:47)
Báo cáo công tác tháng 2 năm 2017(11/04/2017 - 10:46)
Báo cáo công tác tháng 1 năm 2017(11/04/2017 - 10:44)
Báo cáo công tác tháng 12 năm 2016(18/01/2017 - 08:34)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Mậu Tuất
Luật Trợ giúp pháp lý 2017 - mở rộng chính sách trợ giúp, tạo điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bảo Phát
Sở Tư pháp Hải Phòng họp hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản Quy phạm pháp luật và chuẩn bị Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018
Thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018
Về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 40/CT-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp
Sở Tư pháp Hải Phòng họp hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản Quy phạm pháp luật và chuẩn bị Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Thành phố Hải Phòng: chú trọng công tác xây dựng thể chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước
Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022
Về việc hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn thành phố Hải Phòng