Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311390
Khách trực tuyến : 2677
Thành viên trực tuyến : 2
 
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2017
06/12/2017 - 14:35
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2017
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo công tác tháng 06.2018(09/08/2018 - 15:22)
Báo cáo công tác tháng 07.2018(09/08/2018 - 15:22)
Báo cáo công tác tháng 05.2018(09/08/2018 - 15:21)
Báo cáo công tác tháng 04.2018(09/08/2018 - 15:20)
Báo cáo công tác Quý I năm 2018(09/04/2018 - 09:15)
Báo cáo công tác tháng 01.2018(09/04/2018 - 09:14)
Báo cáo công tác tháng 02.2018(09/04/2018 - 09:14)
Báo cáo tổng kết năm 2017(09/04/2018 - 09:13)
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2017(06/12/2017 - 14:35)
Báo cáo 10 tháng ước cả năm 2017(06/12/2017 - 14:32)
Báo cáo 9 tháng năm 2017(20/09/2017 - 13:30)
Báo cáo công tác tháng 8 năm 2017(20/09/2017 - 13:29)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Sở Tư pháp hướng dẫn về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký việc nuôi con nuôi; phí khai thác sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch và phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Về việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 góp phần thực hiện quyền con người, quyền công dân và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ
Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở thành phố Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Hội nghị tập huấn công tác hành chính tư pháp tại huyện Thủy Nguyên
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty luật
Hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”
Hành trình về miền Trung - Tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ