Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312460
Khách trực tuyến : 1054
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chức năng nhiệm vụ của phòng Lý lịch lịch tư pháp
09/04/2019 - 16:23
Chức năng nhiệm vụ của phòng Lý lịch lịch tư pháp

a. Chức năng:

Phòng Lý lịch tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật và các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

a.  Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

2. Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;

3. Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định;

4. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về việc quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương.

6. Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu với Giám đốc Sở về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ của Phòng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với Văn phòng Sở quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Phòng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

7. Phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, buổi làm việc, tiếp khách… có nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Phòng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020