Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4663
Thành viên trực tuyến : 12
 
Văn bản - Tài liệu về triển khai Hiến pháp
01/04/2014 - 15:23
Văn bản - Tài liệu về triển khai Hiến pháp

    

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Trích yếu

416/QĐ-BTP

24/02/2014

Quyết định

Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

251/QĐ-TTg

13/02/2014

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

84/QĐ-BTP

17/01/2013

Quyết định

Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

136/QĐ-TTg

11/01/2013

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

7009/BCĐTKTHHP1992

11/11/2011

Công văn

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Công văn đề nghị báo cáo nhanh tình hình triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp

4192/QĐ-TGVTKHP1992

03/11/2011

Quyết định

Bộ Tư pháp

Về việc thành lập các Nhóm của Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp

4169/QĐ-BTP

31/10/2011

Quyết định

Bộ Tư pháp

Về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp

4170/QĐ-TGVTKHP1992

31/10/2011

Quyết định

Bộ Tư pháp

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

264/TB-VPCP

27/10/2011

Thông báo

Văn phòng Chính phủ

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

90/QĐ-BCĐTKHP1992

24/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 199

88/QĐ-BCĐTKHP1992

21/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

89/QĐ-BCĐTKHP1992

21/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

87/QĐ-BCĐTKHP1992

21/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

86/BCĐTKHP1992

21/10/2011

Công văn

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp

1694/QĐ-TTg

28/09/2011

Quyết định

Chính phủ

Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

1695/QĐ-TTg

28/09/2011

Quyết định

Chính phủ

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

05/KH-UBDTSĐHP

23/08/2011

Kế hoạch

Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992

06/2011/QH13

06/08/2011

Nghị quyết

Quốc hội

Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thành phố Hải Phòng: Tổng kết trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"(10/11/2015 - 07:49)
Họp Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"(22/05/2015 - 09:28)
Công bố Đáp án, Phiếu điểm, Quy chế chấm thi cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”(12/05/2015 - 09:03)
Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:29)
Văn bản chỉ đạo của thành phố về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:19)
Văn bản chỉ đạo của Trung ương về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:16)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(30/09/2014 - 16:19)
Những điểm mới trong quy định về "Chính quyền địa phương" theo Hiến pháp năm 2013(25/06/2014 - 08:24)
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013(14/05/2014 - 16:16)
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(24/04/2014 - 16:01)
Điểm mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013(23/04/2014 - 16:03)
Văn bản - Tài liệu về triển khai Hiến pháp(01/04/2014 - 15:23)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài