Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4459
Thành viên trực tuyến : 12
 
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
24/04/2014 - 16:01

 

Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

    Ngày 22/4/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố triển khai, tập huấn, phổ biến, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 
    Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã khẳng định: Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới. Để triển khai thi hành Hiến pháp tại thành phố Hải Phòng đảm bảo đúng yêu cầu, toàn diện và hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch triển khai thi hành Hiến Pháp, chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

          

 Hội nghị đã nghe Báo cáo viên pháp luật Trung ương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, thành viên Ban dự thảo Hiến pháp, phổ biến, giới thiệu nội dung ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 01 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do dân, vì dân, do Đảng lãnh đạo… 

    Đại biểu tham dự Hội nghị gồm các đồng chí là đại diện Thường trực Thành ủy, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thường trực HĐPHPBGDPL các quận, huyện, Tuyên truyên viên do Ban Tuyên giáo Thành ủy quản lý; Lãnh đạo pháp chế các Sở, ngành thành phố, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 

    Thông qua Hội nghị, các đại biểu nắm rõ hơn mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, những điểm mới của Hiến pháp; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tôn trọng, tuân thủ, chấp hành những quy định của Hiến pháp và pháp luật… tạo động lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.


 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thành phố Hải Phòng: Tổng kết trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"(10/11/2015 - 07:49)
Họp Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"(22/05/2015 - 09:28)
Công bố Đáp án, Phiếu điểm, Quy chế chấm thi cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”(12/05/2015 - 09:03)
Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:29)
Văn bản chỉ đạo của thành phố về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:19)
Văn bản chỉ đạo của Trung ương về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:16)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(30/09/2014 - 16:19)
Những điểm mới trong quy định về "Chính quyền địa phương" theo Hiến pháp năm 2013(25/06/2014 - 08:24)
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013(14/05/2014 - 16:16)
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(24/04/2014 - 16:01)
Điểm mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013(23/04/2014 - 16:03)
Văn bản - Tài liệu về triển khai Hiến pháp(01/04/2014 - 15:23)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài