Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 3806
Thành viên trực tuyến : 0
 
Họp Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
22/05/2015 - 09:28

Họp Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi
"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

Thực hiện Kế hoạch của Trung ương và thành phố về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của thành phố Hải Phòng và Quyết định số 685/QĐ-BTC ngày 03/4/2015 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi; Ban Giám khảo vừa tổ chức cuộc họp với Tổ Thư ký. Cuộc họp đã quán triệt Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 05/5/2015 về đáp án cuộc thi và Quyết định số 851/QĐ-BTC ngày 05/5/2015 về Quy chế chấm thi của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương. 
        

Theo đó, Tổ Thư ký có trách nhiệm: tham mưu, giúp việc Ban Giám khảo trong quá trình tổ chức chấm bài dự thi; tiếp nhận, lập danh sách và tổng hợp kết quả tiếp nhận bài dự thi; rà soát, phân loại, phát hiện và đề xuất Trưởng Ban Giám khảo đề nghị Ban Tổ chức xem xét, quyết định loại bỏ các bài dự thi không hợp lệ theo Thể lệ của cuộc thi; lập danh sách các bài dự thi không hợp lệ theo Thể lệ của cuộc thi do Giám khảo phát hiện trong quá trình chấm bài dự thi báo cáo Trưởng Ban Giám khảo đề nghị Ban Tổ chức xem xét, quyết định loại bỏ; thu phiếu chấm điểm bài dự thi, xử lý kỹ thuật về chênh lệch điểm và tổng hợp kết quả chấm điểm bài dự thi báo cáo Trưởng Ban Giám khảo; lập danh sách bài dự thi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp; ghi biên bản chấm bài dự thi; chuẩn bị tài liệu, báo cáo để Trưởng Ban Giám khảo báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi; thành viên Tổ Thư ký có trách nhiệm làm việc tích cực, trung thực, khách quan và chính xác; không tiết lộ thông tin, kết quả trước khi cuộc thi kết thúc; thành viên Tổ Thư ký chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Giám khảo và Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi về việc thực hiện trách nhiệm được giao; được hưởng thù lao, chế độ theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp đồng chí Ngô Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi đã quán triệt những công việc phải làm, cách thức, thời gian thực hiện, đồng thời giao cho Tổ Thư ký phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ Thư ký.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thành phố Hải Phòng: Tổng kết trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"(10/11/2015 - 07:49)
Họp Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"(22/05/2015 - 09:28)
Công bố Đáp án, Phiếu điểm, Quy chế chấm thi cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”(12/05/2015 - 09:03)
Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:29)
Văn bản chỉ đạo của thành phố về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:19)
Văn bản chỉ đạo của Trung ương về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013(10/04/2015 - 11:16)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(30/09/2014 - 16:19)
Những điểm mới trong quy định về "Chính quyền địa phương" theo Hiến pháp năm 2013(25/06/2014 - 08:24)
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013(14/05/2014 - 16:16)
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(24/04/2014 - 16:01)
Điểm mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013(23/04/2014 - 16:03)
Văn bản - Tài liệu về triển khai Hiến pháp(01/04/2014 - 15:23)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài