Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4602
Thành viên trực tuyến : 12
 
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
14/11/2018 - 09:32

Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ

công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018

Thực hiện Luật Hộ tịch, các Kế hoạch của Bộ Tư pháp và thành phố Hải Phòng về công tác hộ tịch; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; để tăng cường quản lý nhà nước trong đăng ký và quản lý hộ tịch, đảm bảo Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành được áp dụng một cách chính xác, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ngày 08/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch quận, huyện, xã, phường, thị trấn mới được bổ nhiệm hoặc được luân chuyển làm công tác hộ tịch trong năm 2018.


Thành phần dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp; công chức Hành chính tư pháp; công chức tư pháp - hộ tịch quận, huyện, xã, phường, thị trấn mới được bổ nhiệm hoặc được luân chuyển làm công tác hộ tịch trong năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật thành phố trình bày các quy định của pháp luật liên quan đến công tác hộ tịch, như: Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã; chuẩn mực đạo đức, rèn luyện bồi dưỡng nâng cao đạo đức, tác phong, lề lối thực hiện công vụ của công chức tư pháp - hộ tịch; những quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác hộ tịch; các chuyên đề nghiệp vụ: Đăng ký khai sinh; Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn; Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký giám hộ; Nuôi con nuôi; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Xác định, xác định lại dân tộc; Đăng ký nhận cha, mẹ, con... Đồng thời, các đại biểu và báo cáo viên cũng trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại một số địa phương, từ đó để tìm ra những biện pháp khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới.

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp và cập nhật kiến thức pháp luật phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở đã góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch tại địa phương./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(15/01/2020 - 09:39)
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch(04/12/2019 - 17:12)
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến(04/12/2019 - 17:09)
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão(06/11/2019 - 16:26)
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(10/10/2019 - 07:58)
Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/09/2019 - 14:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014(20/08/2019 - 09:14)
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng(18/07/2019 - 16:32)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí(01/04/2019 - 10:50)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019(15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ(30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư(27/11/2018 - 11:06)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài