Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4318
Thành viên trực tuyến : 12
 
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước
14/11/2018 - 16:51

Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ

công tác Bồi thường nhà nước

            Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; ngày 14/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ làm đầu mối công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thành phần dự Hội nghị gồm có: Lãnh đạo Sở Tư pháp; công chức phòng Hành chính tư pháp và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; cán bộ làm đầu mối công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thái Phương, Trưởng phòng nghiệp vụ 2 - Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp trao đổi các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước như: Thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại,... Đặc biệt, một số những vấn đề cần lưu ý về nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo Luật Bồi thường nhà nước. Các cấp, các ngành phải phát huy trách nhiệm của mình trong lĩnh vực bồi thường nhà nước; cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn ý thức rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt các quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hạn chế tối đa các trường hợp sai phạm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.


Để làm rõ hơn nghiệp vụ bồi thường, Báo cáo viên pháp luật đã đưa ra những tình huống thực tế để các đại biểu trao đổi, thảo luận. Qua đó đã phản ánh chất lượng, hiệu quả các nội dung tập huấn và giúp các đại biểu nắm bắt tốt hơn, vận dụng tốt hơn khi giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh tại đơn vị, địa phương, đảm bảo khi có vụ việc phát sinh giải quyết yêu cầu bồi thường thì chủ động áp dụng pháp luật và phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết nhanh gọn, dứt điểm vụ việc. Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng đưa ra những vướng mắc mà các đơn vị, địa phương gặp phải trong quá trình giải quyết các vụ việc bồi thường để các đại biểu nắm được và rút kinh nghiệm nếu có sự việc phát sinh thuộc trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Các đại biểu cũng đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị tập huấn và đề xuất Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong thời gian tới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ và giải quyết tốt các trường hợp yêu cầu bồi thường phát sinh trong thực tế./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(15/01/2020 - 09:39)
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch(04/12/2019 - 17:12)
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến(04/12/2019 - 17:09)
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão(06/11/2019 - 16:26)
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(10/10/2019 - 07:58)
Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/09/2019 - 14:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014(20/08/2019 - 09:14)
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng(18/07/2019 - 16:32)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí(01/04/2019 - 10:50)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019(15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ(30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư(27/11/2018 - 11:06)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài