Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312299
Khách trực tuyến : 5480
Thành viên trực tuyến : 18
 
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư
27/11/2018 - 11:06

Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch;
xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6994/UBND-NC ngày 31/10/2018 về việc đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Công văn số 3911/BTP-CNTT ngày 12-10-2018 của Bộ Tư pháp; Công văn số 6638/CV-BCĐ ngày 16/10/2018 của Ban chỉ đạo 896 về việc đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; ngày 17/11/2018, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 1760/STP-HCTP về việc đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư; theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt công chức làm công tác hộ tịch tiếp tục cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các việc hộ tịch phát sinh vào phầm mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; hạn chế tối đa việc sai sót nếu có, từng bước thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy trình phần mềm trong việc khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc sử dụng và khai thác phải hiệu quả đồng thời vẫn đảm bảo bảo mật, chính xác về mặt thông tin. 

2. Dự trù kinh phí nhập liệu, điện tử hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử đang lưu trữ trên Sổ giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện bố trí kinh phí để hoàn thành vào năm 2019; thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất (máy tính kết nối mạng, máy in, đường truyền …) phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.      

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp trong việc cung cấp dữ liệu đầu vào chính xác cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh lần đầu. Xử lý, giải quyết những tồn tại, sai lệch trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự thống nhất thông tin cơ bản của công dân.   

Đề nghị Phòng Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo phối hợp liên ngành và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ trên. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

            Tài liệu đính kèm: Công văn số 1760/STP-HCTP ngày 17/11/2018 của Sở Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch(04/12/2019 - 17:12)
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến(04/12/2019 - 17:09)
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão(06/11/2019 - 16:26)
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(10/10/2019 - 07:58)
Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/09/2019 - 14:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014(20/08/2019 - 09:14)
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng(18/07/2019 - 16:32)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí(01/04/2019 - 10:50)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019(15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ(30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư(27/11/2018 - 11:06)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước(14/11/2018 - 16:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư pháp khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019