Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4210
Thành viên trực tuyến : 12
 
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư
27/11/2018 - 11:06

Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch;
xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6994/UBND-NC ngày 31/10/2018 về việc đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Công văn số 3911/BTP-CNTT ngày 12-10-2018 của Bộ Tư pháp; Công văn số 6638/CV-BCĐ ngày 16/10/2018 của Ban chỉ đạo 896 về việc đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; ngày 17/11/2018, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 1760/STP-HCTP về việc đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư; theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt công chức làm công tác hộ tịch tiếp tục cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các việc hộ tịch phát sinh vào phầm mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; hạn chế tối đa việc sai sót nếu có, từng bước thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy trình phần mềm trong việc khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc sử dụng và khai thác phải hiệu quả đồng thời vẫn đảm bảo bảo mật, chính xác về mặt thông tin. 

2. Dự trù kinh phí nhập liệu, điện tử hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử đang lưu trữ trên Sổ giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện bố trí kinh phí để hoàn thành vào năm 2019; thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất (máy tính kết nối mạng, máy in, đường truyền …) phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.      

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp trong việc cung cấp dữ liệu đầu vào chính xác cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh lần đầu. Xử lý, giải quyết những tồn tại, sai lệch trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự thống nhất thông tin cơ bản của công dân.   

Đề nghị Phòng Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo phối hợp liên ngành và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ trên. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

            Tài liệu đính kèm: Công văn số 1760/STP-HCTP ngày 17/11/2018 của Sở Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(15/01/2020 - 09:39)
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch(04/12/2019 - 17:12)
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến(04/12/2019 - 17:09)
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão(06/11/2019 - 16:26)
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(10/10/2019 - 07:58)
Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/09/2019 - 14:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014(20/08/2019 - 09:14)
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng(18/07/2019 - 16:32)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí(01/04/2019 - 10:50)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019(15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ(30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư(27/11/2018 - 11:06)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài