Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312408
Khách trực tuyến : 5338
Thành viên trực tuyến : 1
 
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
10/10/2019 - 07:58

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thực hiện Luật Hộ tịch, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch, vừa qua Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ dân số Liên hiệp quốc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Tham dự Hội thảo có thành viên Ban soạn thảo Nghị định; đại diện một số Bộ, ngành có liên quan; Đại diện Sở Tư pháp, một số Sở, ngành liên quan của thành phố Hải Phòng và đại diện Sở Tư pháp và một số Phòng Tư pháp cấp huyện của 12 tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Trần Phương Mai, đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc - đồng chủ trì Hội thảo.


Hội thảo đánh giá sơ bộ việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch, tạo tiền đề cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Bộ Tư pháp thống nhất xây dựng và áp dụng tại các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên cả nước. Đại diện Bộ Công an chia sẻ kinh nghiệm việc triển khai xây dựng, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh. Các Bộ, ngành khác chia sẻ thuận lợi, khó khăn, việc bảo mật thông tin và cơ sở pháp lý cho việc kết nối Cơ sở dữ liệu hộ tịch với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong việc vận hành khai thác phục vụ cho mục đích tin học hóa công tác quản lý hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại Hội thảo các Sở Tư pháp, người trực tiếp triển khai việc xây dựng  Cơ sở dữ liệu hộ tịch tại các địa phương cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung, cũng như kiến nghị của các địa phương từ kết quả triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch.

Thành phố Hải Phòng được Bộ Công an lựa chọn thí điểm "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư" sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary và Bộ Tư pháp lựa chọn là 1 trong 4 tỉnh thành phố đầu tiên trên cả nước sử dụng Phần mền đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016, ngay khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành. Đến nay, Cơ sở dữ liệu về dân cư của thành phố Hải Phòng cơ bản đã hoàn thành và đi vào sử dụng khai thác; bước đầu xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Tại Hội thảo, Sở Tư pháp Hải Phòng đã chia sẻ “Một số kinh nghiệm trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Trên cơ sở đánh giá kết quả của việc thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, nhằm hoàn thiện thể chế pháp lý cho việc xây dựng, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đảm bảo tính hiệu quả, khả thi nhưng phải bảo mật thông tin của cá nhân, các đại biểu dự Hội thảo đã góp ý cụ thể vào từng điều khoản của dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã phát biểu ghi nhận và tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, các địa phương và ý kiến góp ý của các đại biểu trực tiếp tham dự Hội thảo và chỉ đạo Ban soạn thảo tổng hợp tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định trong thời gian tới./.         

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(15/01/2020 - 09:39)
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch(04/12/2019 - 17:12)
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến(04/12/2019 - 17:09)
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão(06/11/2019 - 16:26)
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(10/10/2019 - 07:58)
Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/09/2019 - 14:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014(20/08/2019 - 09:14)
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng(18/07/2019 - 16:32)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí(01/04/2019 - 10:50)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019(15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ(30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư(27/11/2018 - 11:06)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài