Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 2909
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
04/12/2019 - 17:12

 Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thực hiện hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tại Công văn số 1139/HTQTCT-CT ngày 22/10/2019, vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực hợp đồng, giao dịch (thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015). 


Tham dự hội nghị có đại diện các Phòng Tư pháp, Phòng Công chứng, các Phòng chuyên môn thuộc Sở và một số cán bộ tư pháp thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chính thức có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2016. Qua 03 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Các nội dung ủy quyền chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch chưa được quy định chặt chẽ dẫn tới gặp nhiều khó khăn trong thực tế áp dụng, chưa có quy định về việc thu hồi văn bản đã chứng thực không đúng quy định,…


Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực hợp đồng, giao dịch (thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015) gồm 6 chương với 27 Điều khoản. Về cơ bản, dự thảo Thông tư đã khắc phục được những hạn chế trong triển khai công tác chứng thực trên thực tế của Thông tư số 20/2015/TT-BTP, tuy nhiên, còn một số nội dung được các đại biểu trao đổi để Thông tư được ban hành phù hợp và dễ dàng áp dụng hơn trong thực tiễn.

Theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, UBND cấp xã được giao thẩm quyền chứng thực các loại hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất, nhà ở. Hiện nay, trên địa bàn Hải Phòng, loại hợp đồng giao dịch này ngày càng nhiều, ngày càng phát sinh nhiều tiềm ẩn, nguy cơ tranh chấp nếu việc chứng thực không được thực hiện chặt chẽ cũng như không có sự quản lý của cơ quan nhà nước cấp trên.  Do đó, cần nghiên cứu, xem xét quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức tư pháp - hộ tịch được phân công làm công tác chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã. Theo đó, ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn của công chức, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, đội ngũ này cần được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ chứng thực (nếu cần thiết thì phải cấp chứng chỉ) như quy định của pháp luật về công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chứng thực trên địa bàn đạt chuẩn xứng tầm với sự phát triển của địa phương là điều mà Ngành Tư pháp Hải Phòng hướng tới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(15/01/2020 - 09:39)
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch(04/12/2019 - 17:12)
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến(04/12/2019 - 17:09)
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão(06/11/2019 - 16:26)
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(10/10/2019 - 07:58)
Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/09/2019 - 14:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014(20/08/2019 - 09:14)
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng(18/07/2019 - 16:32)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí(01/04/2019 - 10:50)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019(15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ(30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư(27/11/2018 - 11:06)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài