Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 145456
Khách trực tuyến : 3193
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân
22/08/2018 - 16:20

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ XÂY DỰNG

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

THÔNG BÁO

               Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác

 Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 02253.842.086

2. Tài sản được đấu giá quyền khai thác.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền khai thác Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân nhằm xác định được người trực tiếp khai thác, cung cấp các dịch vụ cho thuê nhà, trông giữ xe và kinh doanh các dịch vụ khác cho sinh viên với giá trả cho quyền khai thác cao nhất so với giá khởi điểm.

3. Giá khởi điểm.

Giá khởi điểm cho thời gian khai thác 03 năm: 10.599.645.000 đồng.

(Mười tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

4. Tiêu chí chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

Các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đáp ứng các quy định tại Điều 22, Điều 23, khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản; Điều 6, Điều 7 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại tổ chức;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm có:

- Bản sao hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá;

- Phương án tổ chức đấu giá;

- Công văn đề nghị tham gia tổ chức đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

         Từ ngày 23/8/2018 đến hết ngày 27/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng../.       
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019 ngày 19/01/2019(18/01/2019 - 08:01)
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019(15/01/2019 - 17:48)
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018 ngày 15/12/2018(14/12/2018 - 15:54)
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018(12/12/2018 - 14:05)
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018 ngày 23/11/2018(21/11/2018 - 11:04)
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018(06/11/2018 - 08:56)
Danh sách các ca thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III/ 2018 ngày 31/8 - 01/9/2018(30/08/2018 - 10:30)
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III/ 2018(23/08/2018 - 14:23)
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân(22/08/2018 - 16:20)
Khảo sát nhu cầu sử dụng mô hình thông tin công trình (BIM)(22/08/2018 - 11:10)
HƯỚNG DẪN NỘP TRỰC TUYẾN HỒ SƠ TTHC MỨC ĐỘ 3, 4(02/08/2018 - 09:29)
Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão 2018(20/07/2018 - 16:01)
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Đôn đốc các phòng thí nghiệm LAS-XD thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017-TT-BXD
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019 ngày 19/01/2019
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019 ngày 19/01/2019
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018 ngày 15/12/2018
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018 ngày 15/12/2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018 ngày 23/11/2018
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018 ngày 23/11/2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018
Danh sách các ca thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III/ 2018 ngày 31/8 - 01/9/2018
Danh sách các ca thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III/ 2018 ngày 31/8 - 01/9/2018