Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 145923
Khách trực tuyến : 2641
Thành viên trực tuyến : 1
 
Đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.
23/10/2019 - 15:41


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ XÂY DỰNG


Số:         /SXD-PTĐT

V/v đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


       Hải Phòng, ngày    tháng     năm 2019

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

S Xây dng nhn được Văn bản s 644/2019/CV-VGR-PTDA ngày 11/10/2019 ca Tập đoàn Vingroup – Công ty CP về việc đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, Sở Xây dựng đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đăng tải  thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2, nội dung chính như sau:

Ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

a.Quy mô phần dự án chuyển nhượng:

- Diện tích : 149.391,2m2

- Vị trí: Khu nhà ở thấp tầng ký hiệu từ lô TT1-01 đến TT1-42; TT2-01 đến TT2-19; TT3-01 đến TT3-07; TT4-01 đến TT4-24, trong đó:

+ Các lô đất ký hiệu từ TT1-01 đến TT1-42 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 59.829,7m2;

+ Các lô đất ký hiệu từ TT2-01 đến TT2-19 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 45.125,6m2;

+ Các lô đất ký hiệu từ TT3-01 đến TT3-07 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 15.378,7m2;

+ Các lô đất ký hiệu từ TT4-01 đến TT4-24 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 29.057,2m2.

b.Bên chuyển nhượng một phần dự án:

- Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

- Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số 0101245486, đăng ký lần đầu ngày 03/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 67 ngày 10/6/2019.

c.Bên nhận chuyển nhượng một phần dự án:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vinhomes

- Địa chỉ: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số 0102671977, đăng ký lần đầu ngày 06/3/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 28 ngày 28/6/2019.

d. Về quyền lợi khách hàng và các bên có liên quan (nếu có):

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan đến phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

S Xây dng đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đăng tải thông tin nêu trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

-VP: (để đăng t.tin trên cổng điện tử SXD);

- Lưu: VT, P.PTĐT, P.QLN.

GIÁM ĐỐC

Phùng Văn Thanh
(Đã ký)


Tải về / Download :dang tai thong tin.pdf

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo danh sách các cá nhân tham dự kỳ thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/2019(26/12/2019 - 10:26)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân hoạt động xây dựng(20/12/2019 - 07:54)
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(11/12/2019 - 08:06)
Thông tin địa chỉ nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tập đoàn Vingroup- CTCP.(06/12/2019 - 09:31)
Công bố công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư(04/11/2019 - 14:35)
Công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực giá trị pháp lý Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30/11/2009 của UBND Thành phố.(01/11/2019 - 10:10)
Đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.(23/10/2019 - 15:41)
Quyết định Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4/2019, tháng 5/2019, tháng 6/2019 và Quý II năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(11/10/2019 - 16:16)
Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng(20/09/2019 - 09:57)
Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc(20/09/2019 - 09:54)
Quyết định số 757/QĐ-BXD ngày 11/09/2019 về việc giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(20/09/2019 - 09:38)
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng(26/08/2019 - 09:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 07/08/09 và Quí III năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo danh sách các cá nhân tham dự kỳ thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân hoạt động xây dựng
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Thông tin địa chỉ nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tập đoàn Vingroup- CTCP.
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2019
Danh sách khách hàng đăng ký mua nhà và đã thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở khu chung cư Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thanh phố Hải Phòng ( Đợt 3)
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 của Ngành Xây dựng
Công bố công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
Công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực giá trị pháp lý Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30/11/2009 của UBND Thành phố.
Đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 10/ 2019
Danh sach thí sinh dự thi sát hạch tháng 10-2019 - SXD Hải Phòng
Danh mục tài liệu chuyên ngành phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Quyết định Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4/2019, tháng 5/2019, tháng 6/2019 và Quý II năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng