Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 145824
Khách trực tuyến : 1218
Thành viên trực tuyến : 1
 
Xin ý kiến Dự thảo nhiệm vụ “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050”
20/07/2017 - 14:00
Xin ý kiến Dự thảo nhiệm vụ “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050”

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ- TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 8959/VPCP-KTN ngày 20/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050,

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao tại Công văn số 473/UBND-QH ngày 03/02/2017, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Viện Quy hoạch nghiên cứu, lập Nhiệm vụ “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050”.

Để Nhiệm vụ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố cũng như nhu cầu phát triển của địa phương, Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân cho ý kiến tham gia bằng văn bản vào nội dung Dự thảo. Ý kiến tham gia sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, tiếp thu, giải trình và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước khi trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về bộ phận được giao tổng hợp của Sở Xây dựng là: Phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng Hải Phòng - số 32 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng trước ngày 20/8/2017 (đề nghị kèm file điện tử về hòm thư: duyqlqh@gmail.com).

(Gửi kèm Dự thảo Nhiệm vụ “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050” do Viện Quy hoạch Hải Phòng lập tháng 7/2017).

Rất mong nhận được ý kiến tham gia!

Toàn văn Dự thảo


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Danh mục tài liệu chuyên ngành phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Quyết định Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4/2019, tháng 5/2019, tháng 6/2019 và Quý II năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Sớm di chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh tại Vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố
Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/09/2019 ĐẾN 06/10/2019
Thông báo về việc tuyên dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 thành phố Hải Phòng.
Sở Xây Dựng tập huấn pháp luật xây dựng
Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã An Đồng (huyện An Dương): Đưa hơn 1.000 căn hộ chung cư vào khai thác
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mai tại xã Đặng Cương (huyện An Dương): Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cấp thoát nước
Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc
Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc
Hải Phòng xử lý rác thải đô thị như thế nào?