Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 145456
Khách trực tuyến : 2235
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quyết định công bố Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng Hải Phòng
04/07/2018 - 16:35

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN  ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng Hải Phòng 


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quyết định công bố Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng Hải Phòng (04/07/2018 - 16:35)
Kết luận kiểm định chất lượng chung cư cũ nhà Đ4, Đ5, Đ6, Đ7, Đ8 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng(15/08/2017 - 10:53)
Báo cáo tình hình triển khai công tác trang trí hoa, cây cảnh do Công ty Cổ phần Công viên cây xanh thực hiện(09/01/2017 - 18:57)
Kết luận về việc kiểm định chất lượng chung cư cũ Đ56 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng(28/12/2016 - 14:28)
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát, đánh giá sơ bộ chất lượng hiện trạng (giai đoạn 1) các nhà chung cư cũ(02/11/2016 - 13:17)
Hướng dẫn thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng(18/10/2016 - 16:21)
Kết luận v/v kiểm định chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng (21/09/2016 - 16:01)
Kết luận v/v kiểm định chất lượng các chung cư cũ Đ52, Đ54 và Đ58 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (21/09/2016 - 15:59)
Danh sách các công ty đăng thông tin vào trang thông tin của Sở Xây dựng Hải Phòng (T8-16)(04/08/2016 - 11:04)
Danh sách các công ty đăng thông tin vào trang thông tin của Sở Xây dựng Hải Phòng (T6-16)(28/06/2016 - 10:45)
Danh sách các công ty đăng thông tin vào trang thông tin của Sở Xây dựng Hải Phòng (T3-16)(14/03/2016 - 15:35)
BC kết quả kiểm định chất lượng công trình Nhà tập thể xi măng A48 Lam Sơn(25/02/2016 - 14:49)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Đôn đốc các phòng thí nghiệm LAS-XD thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017-TT-BXD
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019 ngày 19/01/2019
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019 ngày 19/01/2019
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 01/ 2019
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018 ngày 15/12/2018
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018 ngày 15/12/2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/ 2018
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018 ngày 23/11/2018
Danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018 ngày 23/11/2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018
Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2018
Danh sách các ca thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III/ 2018 ngày 31/8 - 01/9/2018
Danh sách các ca thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III/ 2018 ngày 31/8 - 01/9/2018