Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 69133
Khách trực tuyến : 3939
Thành viên trực tuyến : 0
 
Danh sách lãnh đạo
23/07/2015 - 16:10

 LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ 

 


 - Giám đốc : Tiến sĩ Phạm Thu Xanh
  + Điện thoại cố định: 031 3822788
  + Điện thoại 0912148936
  + Email : phamthuxanh@haiphong.gov.vn, phamthuxanh@gmail.com

 
                      

- Phó Giám đốc : Dược sĩ CKII Nguyễn Tiến Sơn
  + Điện thoại cố định:031 3569476
  + Điện thoại : 0903411256
  + Email : nguyentienson@haiphong.gov.vn, dsnguyentienson@gmail.com
         
 - Phó Giám đốc : Phó Giáo sư - Tiến Sĩ Trịnh Thị Lý
  + Điện thoại cố định: 031 3745441
  + Điện thoại : 0913062207
  + Email : trinhthily@haiphong.gov.vn 
 


- Phó Giám đốc : Thạc sĩ Phạm Quang Ngọc
  + Điện thoại cố định: 031 3569409
  + Điện thoại : 0912274907
  + Email : phamquangngoc@haiphong.gov.vn 

  


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh sách lãnh đạo(23/07/2015 - 16:10)