Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 1560
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long
02/01/2018 - 15:11

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long(02/01/2018 - 15:11)
Thông báo số 15/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Việt-Ý tại Hải Phòng(02/01/2018 - 15:01)
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030(08/01/2016 - 14:39)
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015(23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030(16/01/2015 - 10:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(16/01/2015 - 09:55)
Nguồn nước sạch từ "hoa trên đảo"(16/01/2015 - 08:51)
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước(14/01/2015 - 10:23)
Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước(13/01/2015 - 16:12)
Luật số 17/2012/QH13 của Quốc Hội: Luật Tài nguyên nước(11/01/2015 - 11:48)

 

Tin mới
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Nhà nghỉ Biển Nhớ
Thông báo về việc báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép xả thải của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
Thông báo về việc báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép xả thải của Công ty Cổ phần Hòa Anh
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty TNHH Container Minh Thành
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả thải vào nguồn nước Công ty Cổ phần công nghiệp Ô tô Thành Công
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả thải vào nguồn nước Công ty TNHH Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả thải vào nguồn nước Vinpearl Golf Vũ Yên - Hải Phòng
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước tại Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần kho vận AB Plus
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Trung tâm dịch vụ Bưu điện Đồ Sơn trực thuộc Trung tâm điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Khách sạn Pearl River thuộc Công ty TNHH H&H
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Thương mại Hiệp Hương
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Minh
Thông báo việc lập hồ sơ năng lực hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước Công ty Cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Hoàng Long Hải Phòng