Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 3145
Thành viên trực tuyến : 11
 
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long
02/01/2018 - 15:11

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long(02/01/2018 - 15:11)
Thông báo số 15/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Việt-Ý tại Hải Phòng(02/01/2018 - 15:01)
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030(08/01/2016 - 14:39)
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015(23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030(16/01/2015 - 10:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(16/01/2015 - 09:55)
Nguồn nước sạch từ "hoa trên đảo"(16/01/2015 - 08:51)
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước(14/01/2015 - 10:23)
Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước(13/01/2015 - 16:12)
Luật số 17/2012/QH13 của Quốc Hội: Luật Tài nguyên nước(11/01/2015 - 11:48)

 

Tin mới
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2018)
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam - Xí nghiệp may xuất khẩu Hải Phòng và chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam tại thành phố Hải Phòng
Thông báo lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt tại Công ty TNHH lợn giống DABACO Hải Phòng
Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
Các biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin
Thông báo về việc lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế VINMEC
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Gia Đức
Thông báo việc thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo về việc thực hiện lập cáo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho " Khách sạn Thành Công" thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Thành Công
Kế hoạch cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước - Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng
Công văn số 1427/STNMT-VP ngày 17/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố