Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2016
05/01/2017 - 08:45

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính, tư pháp thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Ban tổ chức Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, các Văn phòng: Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Sau khi nghe các báo cáo của các đơn vị trình bày và thảo luận, trao đổi của đại diện các đơn vị tại Hội nghị; phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2016: các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt mức cao, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều đạt và vượt chỉ tiêu, không có oan, sai xảy ra, chất lượng và trách nhiệm hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp ngày càng được nâng lên; các cơ quan bổ trợ tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp được chú trọng và đi vào thực chất hơn; hợp tác quốc tế trong cải cách tư pháp được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm và đi vào chiều sâu. Cơ sở vật chất và trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp đang từng bước được đầu tư, hoàn thiện. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác cải cách tư pháp đến năm 2020 và các văn bản có liên quan. Trong đó tập trung xây dựng các nhiệm vụ cụ thể một cách trọng tâm, trọng điểm tránh tình trạng chung chung.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những nội dung cụ thể trong đó phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

- Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách tư pháp thành phố.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo./.

Phan Đăng Hải

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Nội chính Thành ủy(06/11/2017 - 16:35)
Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017(15/08/2017 - 08:04)
Giao ban công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017(01/08/2017 - 09:33)
Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình(16/06/2017 - 09:56)
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017(24/01/2017 - 17:07)
Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017(12/01/2017 - 15:55)
Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2016(05/01/2017 - 08:45)
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc bộ(28/12/2016 - 15:27)
Ban Nội chính Thành uỷ khen thưởng đột xuất hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát hiện vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng(19/12/2016 - 10:44)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí(04/11/2016 - 10:19)
Đảng ủy Công an thành phố tổ chức sơ kết công tác Qúy III; triển khai chương trình công tác Qúy IV năm 2016(19/10/2016 - 16:26)
Chi bộ cơ quan Ban Nội chính Thành uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức(01/09/2016 - 18:34)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa Thượng Điện, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu môn chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2017
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - tầm nhìn vượt trước thời gian
Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng – thực trạng và một số vấn đề đặt ra
Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Quận ủy Kiến An tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 32
Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 19-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII
Quận uỷ Kiến An tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng
Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải
Quận ủy Hải An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Nội chính Thành ủy
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội thành phố