Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017
24/01/2017 - 17:07

 Sáng 20-01-2017, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Cùng dự có đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính, tư pháp thành phố, Ban Tổ chức Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo cấp ủy và Văn phòng các quận ủy, huyện ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố ghi nhận các cơ quan nội chính đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan nội chính, tư pháp Trung ương với nhiều cách làm sáng tạo. Công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã đạt được những kết quả tích cực; bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm đạt được những kết quả tích cực không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức và các tình huống đột xuất, bất ngờ. Công tác quản lý nhà nước, cải cách tư pháp, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Tai nạn giao thông được kiềm chế và có chiều hướng giảm số vụ và số người chết, đô thị thành phố ngày càng trật tự hơn. Các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, sai phạm được tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, đồng chí yêu cẩu các cơ quan nội chính, tư pháp, các cấp uỷ, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với Thành uỷ chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các các bộ, ngành Trung ương bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững mạnh. (2) Làm tốt công tác nắm, dự báo chính xác tình hình; triển khai thực hiện quyết liệt các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ. (3) Chủ động, tích cực phát hiện, xử lý từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn có nguy cơ làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn. (4) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố. (5) Quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Quy định số 55-QĐ/TW, về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" ở cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan nội chính, tư pháp thành phố trong sạch vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công chức, công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trât tự của thành phố, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để thành phố hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Phan Đăng Hải

Ban Nội chính Thành ủy


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Nội chính Thành ủy(06/11/2017 - 16:35)
Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017(15/08/2017 - 08:04)
Giao ban công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017(01/08/2017 - 09:33)
Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình(16/06/2017 - 09:56)
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017(24/01/2017 - 17:07)
Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017(12/01/2017 - 15:55)
Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2016(05/01/2017 - 08:45)
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc bộ(28/12/2016 - 15:27)
Ban Nội chính Thành uỷ khen thưởng đột xuất hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát hiện vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng(19/12/2016 - 10:44)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí(04/11/2016 - 10:19)
Đảng ủy Công an thành phố tổ chức sơ kết công tác Qúy III; triển khai chương trình công tác Qúy IV năm 2016(19/10/2016 - 16:26)
Chi bộ cơ quan Ban Nội chính Thành uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức(01/09/2016 - 18:34)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa Thượng Điện, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu môn chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2017
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - tầm nhìn vượt trước thời gian
Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng – thực trạng và một số vấn đề đặt ra
Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Quận ủy Kiến An tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 32
Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 19-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII
Quận uỷ Kiến An tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng
Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải
Quận ủy Hải An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Nội chính Thành ủy
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội thành phố