Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về cuộc vận động phê bình và tự phê bình trong Đảng
08/11/2019 - 16:44

Trong những năm 1947-1949, Đảng ta phát triển mạnh, số lượng đảng viên tăng vượt bậc, ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong nhân dân. Nhưng ở nhiều địa phương, việc phát triển đảng viên còn nhiều khuyết điểm, việc giáo dục đảng viên lại chưa chu đáo, cho nên còn nhiều đảng viên rất kém về tinh thần và trình độ giác ngộ, ý thức Đảng.

Thực hiện chủ trương của Hội nghị toàn quốc lần thứ ba và Hội nghị Đảng vụ đầu năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị các cấp ủy Đảng mở cuộc vận động phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Cuộc vận động được thực hiện trong tất cả các chi bộ nhằm "xem xét công tác, ý thức và tinh thần của đảng viên mà đặt kế hoạch giáo dục, rèn luyện đảng tính, nâng cao trình độ chính trị, công tác của đảng viên và chấn chỉnh tổ chức cơ sở của Đảng".

Chỉ thị nêu rõ: Do một số lớn đảng viên thiếu ý thức đối với việc phê bình và tự phê bình, nên chỉ làm lấy lệ cho qua chuyện; các chi bộ không được cấp trên hướng dẫn, chỉ đạo, việc phê bình còn lúng túng, không biết nhằm vào những điểm gì để phê bình kiểm thảo. Để tiến hành cuộc vận động này có kết quả, Trung ương đề ra một số điểm quan trọng là:

- Các cấp ủy Đảng giải thích thật sâu rộng để toàn thể đảng viên hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc vận động.

- Nội dung kiểm thảo cần nhằm vào sự thi hành những nghị quyết và chính sách hàng ngày của Đảng, quy định cụ thể những vấn đề kiểm thảo cho từng chi bộ. Ngoài ra cần kiểm thảo thêm về tinh thần thi đua gương mẫu trước quần chúng (chú ý đối với đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng, chi bộ theo dõi, nâng đỡ để họ tiến bộ).

Các chi bộ chuẩn bị kiểm thảo, củng cố trong vòng 3 tháng, báo cáo kết quả và kinh nghiệm lên cấp trên biết kết quả và những kinh nghiệm thu được.

----------

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.500-501, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thông báo triệu tập công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Quy chế và Nội quy thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Danh sách 112 thi sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về danh mục tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Hội thi Báo cáo viên giỏi Khu vực I năm 2019
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải An tổ chức hội nghị lần thứ 19 tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Hội nghị Thành ủy lần thứ 23
Tiếp xúc đại biểu cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu để kinh tế tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn, xã hội ổn định, phồn vinh
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị
Geleximco triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn tại Hải Phòng
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên Tổ dân phố số 1 phường Hải Thành, quận Dương Kinh