Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư
08/11/2019 - 16:45

Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, ngày 20/5/1948, Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư (miền Bắc Đông Dương) đã tiến hành.

Dự Hội nghị có đông đảo cán bộ các tỉnh, thành ở miền Bắc Việt Nam. Hội nghị thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây:

Về kế hoạch quân sự mùa hè, Hội nghị vạch rõ nhiệm vụ của ta là: "tích cực lợi dụng thời gian bổ sung bộ đội, phát triển dân quân, ở những nơi địch có thể tiến công ráo riết thì đề phòng phá các cuộc tấn công của địch". Để hoàn thành nhiệm vụ, Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cụ thể là bổ sung quân đội, tăng cường các đội chủ lực, tiếp tục luyện quân, tăng cường trang bị và cung cấp cho bộ đội; đánh mạnh ở hậu phương địch; củng cố và phát triển phong trào du kích ở Bắc Bộ, Trung Bộ và vùng dân tộc ít người; dọc các đường giao thông; xây dựng làng chiến đấu, căn cứ du kích.

Về vấn đề cải thiện dân sinh, Hội nghị đã đề ra những chính sách và biện pháp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội nhằm phục vụ nhu cầu kháng chiến và cải thiện đời sống nhân dân.

Về cuộc vận động “thi đua ái quốc”, Hội nghị phân tích những vấn đề: nơi nào thi đua?, lãnh đạo phong trào thi đua như thế nào?, những phương pháp, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động thi đua.

Về công tác vùng địch tạm chiếm, Hội nghị cho rằng công tác vùng địch kiểm soát và chiếm đóng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác kháng chiến của Đảng. Hội nghị đề ra nhiều biện pháp và hình thức cụ thể hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở vùng sau lưng địch nhằm giữ vững và nâng cao trình độ giác ngộ và tinh thần chiến đấu của nhân dân, làm kiên cố tổ chức quần chúng và Đảng, làm rối ren, tan rã hàng ngũ địch, phá chính quyền địch, lập lại chính quyền ta...

Về công tác Việt Minh và Liên Việt, Hội nghị chú trọng việc chấn chỉnh các tổ chức Việt Minh, các cấp bộ Việt Minh, đào tạo cán bộ, mối liên quan giữa Việt Minh và Liên Việt.

Về vấn đề tổ chức trong Đảng, Hội nghị nêu rõ hướng phát triển trong Đảng trước hết nhằm vào các vị trí chiến lược quân sự, đường giao thông, vùng dân tộc ít người, vùng địch kiểm soát, tiến tới xã có chi bộ, thôn có tổ Đảng. Hội nghị đề ra nguyên tắc củng cố Đảng làm cho chi bộ tự động công tác. Hội nghị đề ra các biện pháp nâng cao trình độ lý luận và công tác cho cán bộ, đảng viên; phê phán những biểu hiện chủ quan, chia rẽ, cô độc, hẹp hòi.

Hội nghị đã đưa ra những tư tưởng chỉ đạo quan trọng thúc đẩy hơn nữa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện trong cả nước.

------------

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.272-274, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thông báo về danh mục tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Hội thi Báo cáo viên giỏi Khu vực I năm 2019
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải An tổ chức hội nghị lần thứ 19 tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Hội nghị Thành ủy lần thứ 23
Tiếp xúc đại biểu cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu để kinh tế tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn, xã hội ổn định, phồn vinh
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị
Geleximco triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn tại Hải Phòng
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên Tổ dân phố số 1 phường Hải Thành, quận Dương Kinh
Tiểu ban nhân sự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố họp lần thứ nhất để triển khai nhiệm vụ
Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri nơi cư trú tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền
Quận ủy Lê Chân trao tặng Huy hiệu Đảng đợt tháng 11/2019 cho 176 đồng chí Đảng viên
Ban Thường vụ Thành ủy họp cho ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố