Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc
08/11/2019 - 16:49

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng và phong cách công tác, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, ký bút danh X.Y.Z. Cuốn sách do Nhà xuất bản Sự thật xuất bản lần đầu tiên vào đầu năm 1948.

Trong cuốn sách, Người chú trọng sáu nội dung:

I. Phê bình và sửa chữa: Người nêu lên tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình, cách thức tiến hành phê bình và tự phê bình, ba chứng bệnh (bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa) rất nguy hiểm cần phải sửa trong lối làm việc của Đảng.

II. Mấy điều kinh nghiệm: Người chỉ ra các kinh nghiệm: muốn công việc thành công phải có cán bộ tốt; có chính sách đúng đồng thời phải có cách làm đúng; phải biết nghiên cứu kinh nghiệm đến gốc; phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái; bất kỳ việc gì lợi ích của nhân dân thì làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân; sát quần chúng, hợp quần chúng.

III. Tư cách và đạo đức cách mạng: Người nhấn mạnh tư cách của Đảng chân chính cách mạng gồm 12 tiêu chí; phận sự của đảng viên và cán bộ là trọng lợi ích của Đảng hơn hết; có đạo đức cách mạng gồm "năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm"; phải giữ kỷ luật, phải "chí công vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân và sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm bằng phê bình và tự phê bình...; tư cách và bổn phận đảng viên là phải căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương; phải rèn luyện tính Đảng.

IV. Vấn đề cán bộ. Người viết: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Người chỉ rõ những biện pháp tiến hành công tác huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ, chính sách cán bộ.

V. Cách lãnh đạo Người phân tích rõ: lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào? lãnh đạo thế nào? học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng.

VI. Chống thói ba hoa, Người chỉ rõ thói ba hoa là gì? cách chữa thói ba hoa.

------------

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.237-238, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tập huấn Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Đảng bộ xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019 (Kèm đơn phúc khảo)
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019 (Kèm đơn phúc khảo)
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Bảo
Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí
Chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Ánh sáng niềm tin” Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
DIỄN VĂN CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH UVTW ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ Tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
Bản tin công tác Dân vận số 08 - 2020
Lời chúc Tết của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhân dịp năm mới Canh Tý 2020
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Hải Phòng
Thành phố tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp xuân Canh Tý 2020