Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tham gia hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị
01/10/2019 - 17:25
Sáng 1/10, Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI họp lấy ý kiến các tổ viên tham gia vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020 - 2025 và Dự thảo biên tập nội dung Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (lần 1) về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng chủ trì cuộc họp.

Dự thảo Báo cáo của Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố 5 năm 2021 - 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã đánh giá khá toàn diện về kết quả đạt được, nguyên nhân thành công và cả những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện, mở ra thời kỳ phát triển mới, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Dự thảo đã khái quát 5 thành tựu nổi bật là: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, có những chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc; Tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng của cả nước; Kết cấu hạ tầng phát triển đột phá; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cấp đúng định hướng, chủ trương “đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội phải đi trước so với phát triển kinh tế”; và Phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, truyền thống, phẩm chất của con người Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tập trung cho ý kiến vào nội dung, kết cấu, một số luận cứ quan trọng trong dự thảo, phương hướng, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 - 2025, đặc biệt là hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu. Các ý kiến cũng tập trung phân tích 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 3 đột phá trọng tâm đề ra trong Dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Tổ trưởng Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu và tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện vào Dự thảo. Đối với nội dung, kết cấu Dự thảo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục chỉnh lý, làm rõ một số khái niệm cho thật chính xác, cập nhật thêm các số liệu quan trọng, đồng thời bổ sung tiểu kết cho từng phần.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Dự thảo báo cáo của Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại cần bảo đảm cân đối về kết cấu giữa các mục, cô đọng, súc tích, có tính khái quát cao; đồng thời lưu ý, ngoài những kết quả thành tựu, cần nhìn nhận sâu sắc về cả những bài học kinh nghiệm thành công lẫn chưa thành công trong cả nhiệm kỳ. Dự thảo báo cáo sẽ tiếp tục được Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh, trước khi trình Tiểu ban Văn kiện.

Hoàng Tùng

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tiểu ban nhân sự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố họp lần thứ nhất để triển khai nhiệm vụ(14/11/2019 - 13:21)
Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri nơi cư trú tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền(11/11/2019 - 11:15)
Ban Thường vụ Thành ủy họp cho ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (11/11/2019 - 07:19)
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố(08/11/2019 - 07:17)
Vĩnh biệt vị tướng huyền thoại của trận tập kích sân bay Cát Bi(06/11/2019 - 14:36)
Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải chuẩn kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV(06/11/2019 - 14:36)
Hội thảo khoa học “50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm”(05/11/2019 - 15:47)
Hội nghị Thành ủy lần thứ 22(31/10/2019 - 07:42)
Xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế tại Khu đô thị Bắc sông Cấm với các bậc học cùng dịch vụ tiện ích đi kèm(29/10/2019 - 08:31)
Thống nhất chủ trương để Tập đoàn FLC đầu tư dự án gần 3.500 tỷ đồng tại Hải Phòng(29/10/2019 - 08:30)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU GIÁO CHỨC THÀNH PHỐ LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2019-2014(28/10/2019 - 10:09)
Chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố năm 2019(22/10/2019 - 08:40)
Chuyển trang    
Trang số:  1/76
Số bản ghi trên trang: