Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị
11/07/2017 - 11:30

 Sáng 6/7, tại huyện Cát Hải, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện các Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận huyện trong thành phố.

6 tháng đầu năm, công tác giáo dục lý luận chính trị được các quận huyện tập trung tham mưu, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị như: thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều điểm mới; triển khai, quán triệt học tập chủ đề năm 2017 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cập nhật kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới phương pháp dạy học lý luận chính trị theo hướng gắn lý thuyết với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị… Hệ thống các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức 211 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được cho 36.349 học viên. Các hoạt động chuyên môn được đổi mới, nâng cao hiệu quả trong điều kiện một số trung tâm còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thực hiện chế độ chính sách, chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức.

6 tháng cuối năm, công tác lý luận chính trị tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã xác định: Tập trung tham mưu tổ chức tốt đợt  sinh hoạt chính trị triển khai, quán triệt học tập các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; hướng dẫn các cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy, học lý luận chính trị thông qua việc triển khai tốt nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch được cấp uỷ phê duyệt.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn yêu cầu khối tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền về Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và đưa nghị quyết vào cuộc sống; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử. Đồng thời, cần cập nhật kiến thức mới về những đòi hỏi của thực tiễn đặt ra; đổi mới dạy học theo hình thức tiếp cận những vấn đề mới gắn với việc tích cực sưu tầm, tìm kiếm tư liệu phục vụ các bài giảng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức./.

Lưu Tuấn


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Vòng sơ khảo Hội thi báo cáo viên thành phố(09/10/2019 - 17:12)
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thành ủy(01/10/2019 - 09:03)
Hội nghị tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cơ sở(25/12/2018 - 17:18)
Giao ban báo chí tuần thứ 32(13/08/2018 - 14:34)
Giao ban báo chí tuần thứ 23(08/06/2018 - 10:47)
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 5(24/05/2018 - 08:34)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - tầm nhìn vượt trước thời gian(12/11/2017 - 10:45)
Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng – thực trạng và một số vấn đề đặt ra(12/11/2017 - 07:37)
Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 45 năm 2017(05/11/2017 - 08:47)
Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an Thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác(13/10/2017 - 07:46)
Hội nghị báo cáo viên tháng 8: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại trọng tâm của Đảng(24/08/2017 - 16:12)
Ban Tuyên giáo Thành ủy giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị(11/07/2017 - 11:30)
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang: