Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
19/07/2018 - 16:54

Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 31/5/2018, Văn phòng UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND thành phố Hải Phòng và Văn phòng UBND thành phố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2018/QĐ-VP ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào