Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Lĩnh vực nội vụ
20/07/2018 - 08:20

Quyết định số 1069/QĐ-CT ngày 16/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Xem văn bản tại đây.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng(20/07/2018 - 08:28)
Lĩnh vực khoa học và công nghệ (20/07/2018 - 08:28)
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng(20/07/2018 - 08:27)
Lĩnh vực ngoại vụ(20/07/2018 - 08:26)
Lĩnh vực thanh tra(20/07/2018 - 08:25)
Lĩnh vực y tế(20/07/2018 - 08:23)
Lĩnh vực văn hóa và thể thao (20/07/2018 - 08:22)
Lĩnh vực du lịch(20/07/2018 - 08:22)
Lĩnh vực tư pháp(20/07/2018 - 08:21)
Lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội(20/07/2018 - 08:21)
Lĩnh vực nội vụ(20/07/2018 - 08:20)
Lĩnh vực thông tin và truyền thông(20/07/2018 - 08:19)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: