Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố
22/01/2019 - 14:42

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố

STT

Họ tên lãnh đạo

Tiểu sử tóm tắt

Nhiệm vụ đảm nhiệm

(Theo Thông báo số 259/TB-VP ngày 21/1/2019 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng)

1

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố

Năm sinh: 1964

Lãnh đạo toàn diện và trực tiếp các mặt công tác của cơ quan Văn phòng UBND thành phố. Chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND thành phố; điều hành hoạt động chung của cơ quan; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đồng chí Phó Chánh Văn phòng.

Chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

1. Trực tiếp tham mưu, giúp việc Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực phân công nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch và nhiệm vụ các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố giao; các lĩnh vực: công an, quân đội, nội vụ.

2. Chỉ đạo các công việc trọng tâm, trọng điểm, nhạy cảm, đột xuất, cấp bách.

3. Duyệt các nội dung trình Chủ tịch UBND thành phố, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, HĐND thành phố; các nội dung trình các cơ quan Nhà nước cấp trên (Chính phủ, các bộ, ngành trung ương), các văn bản gửi các tỉnh, thành phố bạn và quốc tế; văn bản, dự án các công trình trọng điểm.

4. Chỉ đạo xây dựng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của UBND thành phố; các chương trình làm việc của Trung ương tại thành phố; lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thành phố.

5. Theo dõi công tác của Thành ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, hợp tác với các tỉnh, thành phố bạn. Phối hợp công tác với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

6. Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của UBND thành phố.

7. Được ủy quyền ký các văn bản giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương theo Thông báo số 394/TB-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố.

8. Là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu và các mặt thu, chi ngân sách của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

9. Phụ trách công tác tổ chức bộ máy và công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng.

10. Là Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng cơ quan; kỷ luật cơ quan; nâng lương cơ quan; sáng kiến cấp cơ sở cơ quan.

11.Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố; Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND thành phố.

12. Phụ trách các Phòng: Kiểm tra, giám sát và Thi đua, khen thưởng; Kiểm soát thủ tục hành chính; Hành chính - Tổ chức; Quản trị - Tài vụ; Trung tâm Thông tin - Tin học (bao gồm Cổng thông tin điện tử thành phố).

2

Đồng chí Bùi Bá Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố

Năm sinh: 1960

Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

1. Trực tiếp tham mưu, giúp việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình (trừ lĩnh vực nội vụ, thông tin và truyền thông); Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành (trừ lĩnh vực công nghiệp, thương mại; công tác đối thoại giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp) và lĩnh vực được phân công của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến (lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản).

2. Duyệt, ký các khoản chi tiêu thường xuyên, tiền lương, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản… của Văn phòng theo sự phân công, ủy quyền của Chánh Văn phòng.

3. Phụ trách các Phòng, đơn vị: Xây dựng, Giao thông và Công thương; Tài chính - Ngân sách; Nhà khách thành phố.

4. Phụ trách các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy và các dự án được phân công.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3

Đồng chí Trần Huy Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố

Năm sinh: 1975

Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

1. Trực tiếp tham mưu, giúp việc Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến (trừ lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản) và lĩnh vực được phân công của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình (lĩnh vực: thông tin và truyền thông, tôn giáo), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành (lĩnh vực công nghiệp, thương mại; công tác đối thoại giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp).

2. Phụ trách lĩnh vực kinh tế đối ngoại; công tác báo chí.

3. Theo dõi công tác của các đơn vị: Ngân hàng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp; VCCI Hải Phòng.

4. Giúp Chánh Văn phòng trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác cải cách hành chính tại Văn phòng; một cửa, một cửa liên thông; hệ thống một cửa điện tử; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; công tác văn thư lưu trữ; Cổng thông tin điện tử thành phố; công tác nội vụ, kỷ cương hành chính, công vụ của Văn phòng.

5. Phụ trách các Phòng, đơn vị: Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Văn xã - Nội chính; Ban Tiếp công dân thành phố; Trung tâm Hội nghị thành phố.

6. Phụ trách các quận, huyện: Ngô Quyền, Dương Kinh, Kiến An, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải, Bạch Long Vỹ và các dự án được phân công.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

4

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố

Năm sinh: 1980

1. Làm nhiệm vụ Thư ký Chủ tịch UBND thành phố.

2. Phụ trách công tác đối ngoại, tổng hợp.

3. Phụ trách Phòng Tổng hợp.

4. Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các dự án Chủ tịch UBND thành phố phụ trách.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Quy chế cung cấp thông tin của Văn phòng UBND thành phố
Đồng chí Nguyễn Sơn Hà được giao phụ trách, điều hành Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Thành lập Công đoàn Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố
Văn phòng UBND thành phố hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, lao động nữ
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm, làm việc với Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng UBND thành phố: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương
Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Khẳng định tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của các địa phương
Hợp nhất, thành lập mới Trung tâm Hội nghị thành phố và Nhà khách thành phố
Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Viết Thức
Không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
Sẽ hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố
Thông báo phiên đối thoại trực tuyến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông