Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Cơ cấu tổ chức
28/03/2019 - 15:10

               Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Kim Pha
Điện thoại: 080.31260 - Email: nguyenkimpha@haiphong.gov.vn
2. Phó Chánh Văn phòng:  Bùi Bá Sơn

Điện thoại: 080.31242 -Email: buibason@haiphong.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng: Trần Huy Kiên

Điện thoai: 0803.1230 - Email: tranhuykien@haiphong.gov.vn
4. Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Ngọc Tú
Điện thoại: 08031020 - Email: nguyenngoctu@haiphong.gov.vn

II. BAN TIẾP CÔNG CÔNG DÂN THÀNH PHỐ

1. Phụ trách: Phó Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên
 - Điện thoại: 080.31230 - Email: tranhuykien@haiphong.gov.vn

III. CÁC PHÒNG KHỐI HÀNH CHÍNH

1. Phòng Hành chính - Tổ chức
 - Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
 - Điện thoại: 080.31253 - Email: phamthithanhhien@haiphong.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ (bao gồm cả Đội xe)
 - Trưởng phòng: Vũ Tiến Dũng 
 - Điện thoại: 080.31298 - Email: vutiendung@haiphong.gov.vn

 IV. CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP: (gồm 7 phòng)

1. Phòng Văn xã - Nội chính

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Thuận

- Điện thoại: 080.31121 - Email: nguyendinhthuan@haiphong.gov.vn

2. Phòng Tổng hợp
 - Trưởng phòng: Lê Minh Phương
 - Điện thoại: 080.31251 - Email: leminhphuong.th@haiphong.gov.vn

3. Phòng Kiểm tra, giám sát và Thi đua, khen thưởng

 - Trưởng phòng: Vũ Hữu Kháng 
- Điện thoại: 080.31283 - Email: vuhuukhang@haiphong.gov.vn

4. Phòng Tài chính – Ngân sách

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hùng
 - 
Điện thoại: 080.31268 - Email: nguyenngochung@haiphong.gov.vn
 5. Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương

- Quyền Trưởng phòng: Đặng Quốc Khánh

- Điện thoại: 080.31269 – Email: dangquockhanh@haiphong.gov.vn

6. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường
 - Trưởng phòng: Phạm Khắc Thành
 - Điện thoại: 080.312
24 - Email: phamkhacthanh@haiphong.gov.vn
7. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
 - Trưởng phòng: Phạm Thành Trung
 - Điện thoại:
080.31137 - Email: phamthanhtrung@haiphong.gov.vn 

V. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1.  Trung tâm Thông tin - Tin học
- Giám đốc: Phạm Văn Hùng
- Điện thoại: 0225.3747351 - Email: hpnet
@haiphong.gov.vn

2. Trung tâm Hội nghị thành phố
- Giám đốc: Trần Viết Thức 
- Điện thoại: 080.31168 - Email: tranvietthuc@haiphong.gov.vn

3.  Nhà khách thành phố
- Giám đốc: Vũ Đình Đảm
 - Điện thoại: 0946.883.555 - Email:
vudinhdam@haiphong.gov.vn

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Đảng viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW
Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Văn phòng UBND thành phố phải là trung tâm hành chính kiểu mẫu
Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ngày 11/6, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải sẽ đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố
Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ
Bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, các chuyên viên và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019
Chi bộ Xây dựng – Giao thông – Công thương kết nạp đảng viên mới
Văn phòng UBND thành phố duy trì hàng năm công tác tập huấn công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ
Cơ cấu tổ chức
Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng UBND thành phố đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Quý I/2019
Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
Thông báo phân công công tác đối với lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố