Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Cơ cấu tổ chức
28/03/2019 - 15:10

               Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Kim Pha
Điện thoại: 080.31260 - Email: nguyenkimpha@haiphong.gov.vn
2. Phó Chánh Văn phòng:  Bùi Bá Sơn

Điện thoại: 080.31242 -Email: buibason@haiphong.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng: Trần Huy Kiên

Điện thoai: 0803.1230 - Email: tranhuykien@haiphong.gov.vn
4. Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Ngọc Tú
Điện thoại: 08031020 - Email: nguyenngoctu@haiphong.gov.vn

II. BAN TIẾP CÔNG CÔNG DÂN THÀNH PHỐ

1. Phụ trách: Phó Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên
 - Điện thoại: 080.31230 - Email: tranhuykien@haiphong.gov.vn

III. CÁC PHÒNG KHỐI HÀNH CHÍNH

1. Phòng Hành chính - Tổ chức
 - Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
 - Điện thoại: 080.31253 - Email: phamthithanhhien@haiphong.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ (bao gồm cả Đội xe)
 - Trưởng phòng: Vũ Tiến Dũng 
 - Điện thoại: 080.31298 - Email: vutiendung@haiphong.gov.vn

 IV. CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP: (gồm 7 phòng)

1. Phòng Văn xã - Nội chính

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Thuận

- Điện thoại: 080.31121 - Email: nguyendinhthuan@haiphong.gov.vn

2. Phòng Tổng hợp
 - Trưởng phòng: Lê Minh Phương
 - Điện thoại: 080.31251 - Email: leminhphuong.th@haiphong.gov.vn

3. Phòng Kiểm tra, giám sát và Thi đua, khen thưởng

 - Trưởng phòng: Vũ Hữu Kháng 
- Điện thoại: 080.31283 - Email: vuhuukhang@haiphong.gov.vn

4. Phòng Tài chính – Ngân sách

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hùng
 - 
Điện thoại: 080.31268 - Email: nguyenngochung@haiphong.gov.vn
 5. Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương

- Quyền Trưởng phòng: Đặng Quốc Khánh

- Điện thoại: 080.31269 – Email: dangquockhanh@haiphong.gov.vn

6. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường
 - Trưởng phòng: Phạm Khắc Thành
 - Điện thoại: 080.312
24 - Email: phamkhacthanh@haiphong.gov.vn
7. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
 - Trưởng phòng: Phạm Thành Trung
 - Điện thoại:
080.31137 - Email: phamthanhtrung@haiphong.gov.vn 

V. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1.  Trung tâm Thông tin - Tin học
- Giám đốc: Phạm Văn Hùng
- Điện thoại: 0225.3747351 - Email: hpnet
@haiphong.gov.vn

2. Trung tâm Hội nghị thành phố
- Giám đốc: Trần Viết Thức 
- Điện thoại: 080.31168 - Email: tranvietthuc@haiphong.gov.vn

3.  Nhà khách thành phố
- Giám đốc: Vũ Đình Đảm
 - Điện thoại: 0946.883.555 - Email:
vudinhdam@haiphong.gov.vn

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm, làm việc với Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng UBND thành phố: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương
Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Khẳng định tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của các địa phương
Hợp nhất, thành lập mới Trung tâm Hội nghị thành phố và Nhà khách thành phố
Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Viết Thức
Không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
Sẽ hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố
Thông báo phiên đối thoại trực tuyến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
Đảng viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW
Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Văn phòng UBND thành phố phải là trung tâm hành chính kiểu mẫu
Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ngày 11/6, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải sẽ đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố