Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Danh sách Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
02/11/2016 - 09:30

DANH SÁCH

Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

(Kèm theo Quyết định số 42-QĐ/ĐU ngày 29/9/2016 của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

 1. CHI BỘ TỔNG HỢP

1.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng

Chủ tịch UBND thành phố

 

2.

Đ/c Nguyễn Hoàng Long

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố

 

3.

Đ/c Đỗ Quang Hưng

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

 

4.

Đ/c Vũ Tiến Cường

Phó Trưởng phòng

 

5.

Đ/c Lương Thị Minh Hạnh

Phó Trưởng phòng

 

6.

Đ/c Nguyễn Thị Đạt Khoa

Phó Trưởng phòng

 

7.

Đ/c Cấn Ngọc Bảo

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ XÂY DỰNG, GIAO THÔNG VÀ CÔNG THƯƠNG

8.

Đ/c Lê Khắc Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

 

9.

Đ/c Đặng Quốc Khánh

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

 

10.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng phòng

 

11.

Đ/c Vũ Ngọc Minh

Phó Trưởng phòng

 

12.

Đ/c Nguyễn Thái Hòa

Chuyên viên

 

13.

Đ/c Chu Đức Anh

Chuyên viên

 

14.

Đ/c Nguyễn Hữu Đại

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

15.

Đ/c Nguyễn Kim Pha

Chánh Văn phòng UBND thành phố

 

16.

Đ/c Vũ Hữu Kháng

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

 

17.

Đ/c Nguyễn Mai Sơn

Chuyên viên

 

18.

Đ/c Phạm Thành Trung

Chuyên viên

 

19.

Đ/c Phạm Thị Nguyệt

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

20.

Đ/c Lê Thanh Sơn

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

21.

Đ/ c Lê Thanh Bình

Trưởng phòng

 

22.

Đ/c Trần Duy Lâm

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

 

23.

Đ/c Đinh Danh Vượng

Chuyên viên

 

24.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng

Chuyên viên

 

25.

Đ/c Lê Minh Phương

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ VĂN XÃ – NỘI CHÍNH

26.

Đ/c Nguyễn Xuân Bình

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

27.

Đ/c Nguyễn Đức Quỳnh

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

 

28.

Đ/c Nguyễn Đình Thuận

Trưởng phòng

 

29.

Đ/c Nguyễn Trọng Phong

Phó Trưởng phòng

 

30

Đ/c Phạm Văn Sửu

Phó Trưởng phòng

 

31.

Đ/c Khúc Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

 

32.

Đ/c Đồng Hoàng Hưng

Chuyên viên

 

33.

Đ/c Hòa Quang Dự

Chuyên viên

 

34.

Đ/c Bùi Hùng Thiện

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ NÔNG NGHIỆP, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

35.

Đ/c Bùi Bá Sơn

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố

 

36.

Đ/c Trần Văn Phương

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

 

37.

Đ/c Phạm Khắc Thành

Trưởng phòng

 

38.

Đ/c Nguyễn Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

 

39.

Đ/c Tô Đình Hà

Chuyên viên

 

40.

Đ/c Phạm Quang Thành

Chuyên viên

 

41.

Đ/c Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ BAN TIẾP CÔNG DÂN

42.

Đ/c Trần Huy Kiên

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố

 

43.

Đ/c Đào Văn Thuấn

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban

 

44.

Đ/c Nguyễn Đình Hưng

Phó Trưởng ban

 

45.

Đ/c Nguyễn Văn Loan

Phó Trưởng ban

 

46.

Đ/c Trương Thị Hồng Trang

Phó Trưởng ban

 

47.

Đ/c Nguyễn Duy Giáp

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

48.

Đ/c Phạm Thị Thanh Hiền

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

 

49.

Đ/c Bùi Ngọc Lâm

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

 

50.

Đ/c Đoàn Xuân Hiếu

Phó Trưởng phòng

 

51.

Đ/c Nguyễn Thành Long

Phó Trưởng phòng

 

52.

Đ/c Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

53.

Đ/c Nguyễn Văn Trưởng

Chuyên viên

 

54.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

55.

Đ/c Nguyễn Đình Biên

Chuyên viên

 

56.

Đ/c Vũ Hải Nam

Chuyên viên

 

57.

Đ/c Trần Thị Thùy Linh

Chuyên viên

 

58.

Đ/c Bùi Hồng Quang

Chuyên viên

 

 1. CHI BỘ QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

59.

Đ/c Vũ Tiến Dũng

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

 

60.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hương

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

 

61.

Đ/c Nguyễn Nam Anh

Chi ủy viên

 

62.

Đ/c Phạm Văn Xù

Phó Trưởng phòng

 

63.

Đ/c Phạm Thị Thanh Hải

Chuyên viên

 

64.

Đ/c Trịnh Hồng Hà

Chuyên viên

 

65.

Đ/c Quản Thanh Tùng

Nhân viên

 

66.

Đ/c Đinh Đức Nhân

Nhân viên

 

67.

Đ/c Đỗ Văn Cảm

Nhân viên

 

68.

Đ/c Lê Thành Trung

Nhân viên

 

69.

Đ/c Đào Thị Thơm

Nhân viên

 

70.

Đ/c Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

 

71.

Đ/c Nguyễn Thị Thương Huyền

Nhân viên

 

 1. CHI BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN – TIN HỌC

72.

Đ/c Phạm Văn Hùng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

 

73.

Đ/c Đỗ Trường Giang

Phó Giám đốc

 

74.

Đ/c Lê Thụy

Phó Giám đốc

 

75.

Đ/c Nguyễn Hải

Phó Trưởng phòng

 

76.

Đ/c Nguyễn Văn Lực

Nhân viên

 

 1. CHI BỘ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ

77.

Đ/c Trần Viết Thức

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

 

78.

Đ/c Nguyễn Sơn Hà

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

 

79.

Đ/c Đàm Thị Yến

Phó Giám đốc

 

80.

Đ/c Nguyễn Viết Thương

Trưởng phòng

 

81.

Đ/c Lê Thị Phương

Phó Trưởng phòng

 

82.

Đ/c Nguyễn Thị Lý

Trưởng phòng

 

83.

Đ/c Phạm Hồng Dương

Nhân viên

 

84.

Đ/c Lê Mạnh Huy

Nhân viên

 

85.

Đ/c Đoàn Thị Thời

Nhân viên

 

86.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nhân viên

 

87.

Đ/c Lê Thanh Dũng

Nhân viên

 

88.

Đ/c Trần Viết Anh

Nhân viên

 

 1. NHÀ KHÁCH THÀNH PHỐ

89.

Đ/c Vũ Đình Đảm

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

 

90.

Đ/c Nguyễn Thị Dung

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

 

91.

Đ/c Nguyễn Văn Hưng

Chi ủy viên, Phó Giám đốc

 

92.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy

Trưởng phòng

 

93.

Đ/c Nguyễn Kim Hòa

Trưởng phòng

 

94.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lan

Phó Giám đốc Nhà hàng

 

95.

Đ/c Lê Minh Tiệm

Phó Trưởng phòng

 

96.

Đ/c Ngô Thanh Hòa

Phó Trưởng phòng

 

97.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trưởng ca

 

98.

Đ/c Trần Xuân Nguyên

Tổ trưởng Tổ Bếp

 

99

Đ/c Đồng Văn Long

Phụ trách Nhà khách Đồ Sơn

 

100.

Đ/c Phạm Văn Toản

Nhân viên

 

101.

Đ/c Đinh Thị Thu Hiền

Nhân viên

 

102.

Đ/c Đoàn Như Dương

Nhân viên

 

103.

Đ/c Đỗ Việt Hòa

Nhân viên

 

104.

Đ/c Đinh Văn Trường

Nhân viên

 

105.

Đ/c Trần Quốc Việt

Nhân viên

 

106.

Đ/c Lê Thị Mai Chi

Nhân viên

 

107

Đ/c Vũ Thị Thùy

Nhân viên

 


Xem chi tiết Quyết định số 42-QĐ/ĐU ngày 29/9/2016 của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại đây./.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào



Tin mới
Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Viết Thức
Không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
Sẽ hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố
Thông báo phiên đối thoại trực tuyến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
Đảng viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW
Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Văn phòng UBND thành phố phải là trung tâm hành chính kiểu mẫu
Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ngày 11/6, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải sẽ đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố
Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ
Bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, các chuyên viên và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019
Chi bộ Xây dựng – Giao thông – Công thương kết nạp đảng viên mới
Văn phòng UBND thành phố duy trì hàng năm công tác tập huấn công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ
Cơ cấu tổ chức