Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
25/02/2019 - 13:52

Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND.

Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

UBND thành phố giao nhiệm vụ Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thường xuyên thực hiện quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước; Sở Tư pháp phối hợp vớ Sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiện toàn đội ngũ làm công tác bồi thường của Nhà nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định…

Sở Tư pháp tổ chức triển khai Kế hoạch và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện trong việc triển khai thực hiện. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch, căn cứ nội dung công việc cụ thể, tiến độ và chế độ chi tiêu, xây dựng dự toán kinh phí hàng năm vào dự toán ngân sách chung của cơ quan, đơn vị.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Giám đốc Sở Công Thương đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố(21/11/2019 - 17:00)
Đối thoại trực tuyến thông tin các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Công thương(12/11/2019 - 07:42)
Đồng chí Nguyễn Sơn Hà được giao phụ trách, điều hành Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng(30/10/2019 - 16:56)
Thành lập Công đoàn Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố(29/10/2019 - 11:59)
Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, lao động nữ(18/10/2019 - 11:15)
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm, làm việc với Văn phòng UBND thành phố(11/10/2019 - 17:59)
Văn phòng UBND thành phố: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương(03/10/2019 - 16:45)
Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng(30/09/2019 - 16:47)
Khẳng định tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của các địa phương(21/09/2019 - 16:53)
Hợp nhất, thành lập mới Trung tâm Hội nghị thành phố và Nhà khách thành phố(09/09/2019 - 16:48)
Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Viết Thức(30/08/2019 - 16:43)
Không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước(28/08/2019 - 11:07)
Chuyển trang    
Trang số:  1/109
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Giám đốc Sở Công Thương đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố
Quy chế cung cấp thông tin của Văn phòng UBND thành phố
Đối thoại trực tuyến thông tin các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Công thương
Đồng chí Nguyễn Sơn Hà được giao phụ trách, điều hành Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Thành lập Công đoàn Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố
Văn phòng UBND thành phố hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, lao động nữ
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm, làm việc với Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng UBND thành phố: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương
Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Khẳng định tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của các địa phương
Hợp nhất, thành lập mới Trung tâm Hội nghị thành phố và Nhà khách thành phố
Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Viết Thức
Không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước