Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
25/02/2019 - 13:52

Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND.

Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

UBND thành phố giao nhiệm vụ Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thường xuyên thực hiện quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước; Sở Tư pháp phối hợp vớ Sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiện toàn đội ngũ làm công tác bồi thường của Nhà nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định…

Sở Tư pháp tổ chức triển khai Kế hoạch và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện trong việc triển khai thực hiện. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch, căn cứ nội dung công việc cụ thể, tiến độ và chế độ chi tiêu, xây dựng dự toán kinh phí hàng năm vào dự toán ngân sách chung của cơ quan, đơn vị.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đảng viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW(09/08/2019 - 16:09)
Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần(01/08/2019 - 16:06)
Văn phòng UBND thành phố phải là trung tâm hành chính kiểu mẫu(24/07/2019 - 14:09)
Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm(17/07/2019 - 11:35)
Ngày 11/6, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải sẽ đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố (07/06/2019 - 14:31)
Chi bộ Xây dựng – Giao thông – Công thương kết nạp đảng viên mới(11/04/2019 - 19:03)
Văn phòng UBND thành phố duy trì hàng năm công tác tập huấn công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ(06/04/2019 - 11:21)
Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng UBND thành phố đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường(23/03/2019 - 16:49)
Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia(12/03/2019 - 17:06)
Khẩn trương hoàn thiện danh mục thu hồi đất các dự án bổ sung năm 2019(05/03/2019 - 16:55)
Nắm bắt cơ hội quảng bá về thành phố Hải Phòng tới bạn bè quốc tế(28/02/2019 - 19:13)
Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019(25/02/2019 - 13:52)
Chuyển trang    
Trang số:  1/108
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Đảng viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW
Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Văn phòng UBND thành phố phải là trung tâm hành chính kiểu mẫu
Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ngày 11/6, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải sẽ đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố
Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ
Bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, các chuyên viên và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019
Chi bộ Xây dựng – Giao thông – Công thương kết nạp đảng viên mới
Văn phòng UBND thành phố duy trì hàng năm công tác tập huấn công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ
Cơ cấu tổ chức
Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng UBND thành phố đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Quý I/2019
Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
Thông báo phân công công tác đối với lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố