Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Danh bạ các cơ quan
11/06/2012 - 14:56
 

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 18 Hoàng Diệu Hồng Bàng
Máy thường trực: 080.31274
Fax: 031.3842368
Email: vpubnd@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_vpubnd@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ
Trụ sở: Số 5 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng Hải Phòng
Máy thường trực: 080.31250 - 080.31246
Fax: 031.3841100
Email: vptu@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_vptu@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 18 Hoàng Diệu - Số 22 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng Hải Phòng
Máy thường trực: 080.31274/31275
Fax: 031.3842368/31217
Email: vphdnd@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. vpdbqh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tiepdan_vphdnd@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. tiepdan_vpdbqh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BAN TÔN GIÁO THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng Hải Phòng
Máy thường trực: 080.31256 - 080.31276
Fax: 080.31290
Email: bantg@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_bantg@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG
Trụ sở: Số 24 Cù Chính Lan Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3823206
Fax: 031.3842426
Email: banqlkcn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_banqlkcn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 2A Thất Khê, Hồng Bàng Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3822824
Fax: 031.3822473
Email: bhxh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_bhxh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 2 Lạch Tray, Ngô Quyền Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3896058
Fax: 031.3896089
Email: bochqs@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_bochqs@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 04 Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842624
Fax: 031.3822721
Email: cnnhnn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_cnnhnn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 47A Lương Khánh Thiện, Hồng Bàng Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3921710
Fax: 031.3921201
Email: cnqhtpt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_cnqhtpt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 22 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền
Máy thường trực: 031.3836262 - 031.3836270
Fax: 031.3859993
Email: cuchq@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_cuchq@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CỤC THỐNG KẾ THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 3 Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền
Máy thường trực: 031.3842239
Fax: 031.3747240
Email: cuctk@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_cuctk@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3836095 - 031.3827633
Fax: 031.3836141
Email: cucthue@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_cucthue@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 199 Tô Hiệu Lê Chân
Máy thường trực: 031.3846885
Fax: 031.3836141 
Email: daiptth@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_daiptth@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 15 Hoàng Diệu Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842308
Fax: 031.3747151
Email: hdtdkt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_hdtdkt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

LIÊN MINH HTX THÀNH PHỐ

Trụ sở: Số 37 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3842220 - 031.3810327
Fax: 031.3842220
Email: hdlmhtx@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_hdlmhtx@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 49 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền
Máy thường trực: 031.3921870 - 031.3921968
Fax: 031.3921912
Email: kbnn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_kbnn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Trụ sở: Số 5 đường Chiêu Hoa, Kiến An
Máy thường trực: 031.3877368
Fax: 031.3877292
Email: sonnptnt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sonnptnt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ NGOẠI VỤ
Trụ sở: Số 15 Trần Quang Khai, Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3745276
Fax: 031.3745347
Email: songvu@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_songvu@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH
Trụ sở: 18 Minh Khai Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3822616/3847036/3852720
Fax: 031.3822616/3832363/3852722
Email: sovhtt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ Y TẾ
Trụ sở: Số 38 Lê Đại Hành
Máy thường trực: 031.3745702 031.3745541
Fax: 031.3823802
Email: soyte@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_soyte@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Trụ sở: Số 9 Lạch Tray và số 104 Nguyễn Đức Cảnh, lê Chân
Máy thường trực: 031.3846719/3700581
Fax: 031.3845794/3858796
Email: socongthuong@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Trụ sở: 01 Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842614
Fax: 031.3842021
Email: sokhdt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sokhdt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ TƯ PHÁP
Trụ sở: 7 Lạch Tray Ngô Quyền
Máy thường trực: 031.3846314
Fax: 031.3640091
Email: sotp@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Trụ sở: Số 1 Cù Chính Lan Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842931
Fax: 031.3842286
Email: sogtcc@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sogtcc@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ TÀI CHÍNH
Trụ sở: Số 21 Điện Biên Phủ
Máy thường trực: 031.3859971
Fax: 031.3826125
Email: sotc@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ XÂY DỰNG
Trụ sở: Số 32 Lý Tự Trọng Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842088
Fax: 031.3823167
Email: soxd@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_soxd@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ NỘI VỤ
Trụ sở: Số 12 Lê Đại Hành Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842514
Fax: 080.31289                                          
Email: sonoivu@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sonoivu@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trụ sở: Số 35 Minh Khai  - Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842445
Fax: 031.3823792
Email: sogddt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sogddt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Trụ sở: ( Lạch Tray, Ngô Quyền Hải Phòng)
Máy thường trực: 031.3822058
Fax: 031.3822058
Email: stnmt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_stnmt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
Trụ sở:  Số 24 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3736907
Fax: 031.3736907
Email: sotttt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Trụ sở: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3842808
Fax: 031.3823966
Email: soldtbxh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_soldtbxh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trụ sở: Số 1 Phạm Ngũ Lão Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3846475
Fax: 031.3845183
Email: sokhcn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_sokhcn@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Trụ sở: Số 02 Nguyễn Bình Ngô Quyên
Máy thường trực: 031.3735368
Fax: 031.3829614
Email: caodang@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_caodang@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Trụ sở: Số 171 Phan Đăng Lưu Kiến An
Máy thường trực: 031.3876338
Fax: 031.3876893
Email: daihoc@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_daihoc@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Trụ sở: Số 21 Minh Khai Hồng Bàng
Máy thường trực: 031.3842639
Fax: 031.3822361
Email: ubdsgdte@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubdsgdte@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

THANH TRA THÀNH PHỐ
Trụ sở: Số 51 Lương Khánh Thiện
Máy thường trực: 031.3921910
Fax: 031.3921319
Email: thanhtra@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_thanhtra@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG
Trụ sở: Số 44 Lê Đại Hành
Máy thường trực: 031.3745850
Fax: 031.3842566
Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubhongbang@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN
Trụ sở: Số 21 Đà Nẵng
Máy thường trực: 031.3836787 - 031.3836519
Fax: 031.3551468
Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubngoquyen@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN
Trụ sở: Số 10 Hồ Sen
Máy thường trực: 031.3846814
Fax: 031.3853184
Email: ublechan @haiphong.gov.vn
tiepdan_ublechan @haiphong.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN
Trụ sở: Số 2 Cao Toàn, Kiến An
Máy thường trực: 031.3876500
Fax:                                         
Email: ubkienan@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubkienan@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN
Trụ sở: Trung Hành Đằng Lâm
Máy thường trực: 031.3871515
Fax: 031.3871872
Email: ubhaian@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubhaian@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH
Trụ sở: Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, P.Anh Dũng, Dương Kinh
Máy thường trực: 031.3880640
Fax: 031.3880640
Email: ubduongkinh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubduongkinh@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
Trụ sở: Số 195 Lý Thánh Tông Đồ Sơn
Máy thường trực: 031.3861303
Fax: 031.3862554
Email: ubdoson@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubdoson@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN
Trụ sở: Thuỷ Nguyên
Máy thường trực: 031.3874420 - 031.3874272
Fax: 031.3774645
Email: ubthuynguyen@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubthuynguyen@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG
Trụ sở: (Khu 2 Thị Trấn Tiên Lãng)
Máy thường trực: 031.3883108
Fax: 031.3883353
Email: ubtienlang@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubtienlang@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH LONG VĨ
Trụ sở: Bạch Long Vĩ
Máy thường trực: 031.3889380
Fax: 031.3855137
Email: ubbachlongvy@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubbachlongvy@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO
Trụ sở: Số 08 đường 20/8 Vĩnh Bảo
Máy thường trực: 031.3884237
Fax: 031.3884853
Email: ubvinhbao@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubvinhbao@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI
Trụ sở: Khu 2 Thị Trấn Cát Bà
Máy thường trực: 031.3888232 - 031.3887865
Fax: 031.3888423
Email: ubcathai@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubcathai@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN THUỴ
Trụ sở: Thị Trấn Núi Đối
Máy thường trực: 031.3881220 - 031.3881331
Fax: 031.3881601
Email: ubkienthuy@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubkienthuy@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN DƯƠNG
Trụ sở: Thị trấn An Dương Hải Phòng
Máy thường trực: 031.3871515
Fax: 031.3871872
Email: ubanduong@haiphong.gov.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
tiepdan_ubanduong@haiphong.gov.vn

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh bạ các cơ quan(11/06/2012 - 14:56)Tin mới
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm, làm việc với Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng UBND thành phố: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương
Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Khẳng định tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của các địa phương
Hợp nhất, thành lập mới Trung tâm Hội nghị thành phố và Nhà khách thành phố
Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Viết Thức
Không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
Sẽ hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố
Thông báo phiên đối thoại trực tuyến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
Đảng viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW
Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Văn phòng UBND thành phố phải là trung tâm hành chính kiểu mẫu
Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ngày 11/6, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải sẽ đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố