W3Counter

Chương trình hành động của đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (đơn vị bầu cử số 3)
15/05/2016 - 11:48
Chương trình hành động của đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 3, gồm các quận Kiến An, Đồ Sơn và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo)


Tôi là Lã Thanh Tân, hiện đang là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng. Tôi vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (đơn vị bầu cử số 3, gồm các quận: Đồ Sơn, Kiến An và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo). Tôi nhận thức được rằng, nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội tôi sẽ tham gia vào cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có trách nhiệm thực hiện vai trò quan trọng là: Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và Nhân dân cả nước, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội đối với các hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động Nhà nước. Điều này đòi hỏi cá nhân tôi phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ văn hóa, chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ nếu được làm đại biểu Quốc hội.

Điểm lại hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua, có thể thấy: Quốc hội đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều này được thể hiện trong các kỳ họp Quốc hội, không khí dân chủ ngày càng được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao. Các vấn đề quan trọng của đất nước được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng. Hoạt động lập pháp tiếp tục được đẩy mạnh đạt được nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng các luật được thông qua. Hoạt động giám sát tối cao được đẩy mạnh; chất vấn, trả lời chất vấn được đổi mới, góp phần thúc đẩy tính công khai, minh bạch trong hoạt động Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm, như: hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, một số văn bản còn thiếu thống nhất, tính khả thi chưa cao. Giám sát hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước còn hình thức. Do đó, việc tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội vẫn là trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và Quốc hội Khóa XIV.

Thời gian qua với chức năng, nhiệm vụ của ngành, tôi cùng với cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thành phố đã tích cực phối hợp với các ngành và địa phương tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; bổ trợ Tư pháp; hành chính Tư pháp; trợ giúp pháp lý, .... góp phần tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; hướng dẫn thi hành pháp luật có hiệu quả; đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Những kinh nghiệm trong công tác rà soát, kiểm tra, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính là yếu tố thuận lợi để tôi tham gia các hoạt động của Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Từ thực tế các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp thành phố; nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đồng thời tập trung vào một số việc sau:

Một là, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cử tri ở đơn vị bầu cử bằng nhiều hình thức để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Khi nhận được yêu cầu chính đáng của Nhân dân, có biện pháp đề xuất và đôn đốc các cơ quan hữu quan, người có trách nhiệm giải quyết kịp thời quyền lợi hợp pháp của Nhân dân. Báo cáo thường xuyên với cử tri ở đơn vị bầu cử về hoạt động của mình; tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân để thực hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.

Hai là, tích cực nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân để cùng với các Đại biểu trong Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng đề xuất những cơ chế, chính sách khả thi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố, tập trung vào các lĩnh vực là: cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Ba là, tích cực tham gia vào việc xây dựng Luật, với tinh thần bám sát thực tế cuộc sống, xuất phát từ việc tổng kết công tác theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương để đề xuất những quy định đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, có tính khả thi, thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật sau khi được ban hành.

Bốn là, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia thúc đẩy cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phục vụ Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ; tích cực rèn luyện tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí và cử tri đã, đang và sẽ dành cho tôi. Tôi xin hứa dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng sẽ ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.        

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 20:22)
Chương trình hành động của đồng chí Mai Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty xi măng VICEM Hải Phòng (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 12:21)
Chương trình hành động của đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 11:48)
Chương trình hành động của đồng chí Trần Thu Nga, Trưởng phòng Bảo tồn giống vật nuôi cây trồng và Hợp tác đối ngoại Trung tâm Giống và Phát triển nông - lâm nghiệp công nghệ cao (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 11:05)
Chương trình hành động cúa đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIII (đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 17:17)
Chương trình hành động của đồng chí Đỗ Văn Bình Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (Đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 11:53)
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Giám đốc Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng (đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 09:36)
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý Sau Đại học, Trường Đại học Hải Phòng (đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 08:41)
Chương trình hành động của đồng chí Bùi Thanh Tùng – Thành ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND TP (đơn vị bầu cử số 1)(13/05/2016 - 17:19)
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Chuẩn Đô đốc (thiếu tướng), Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (đơn vị bầu cử số 1) (13/05/2016 - 14:39)
Chương trình hành động của đồng chí Phạm Thị Thúy Hải, Trưởng Ban Tổ chức Hội LHPN TP (đơn vị bầu cử số 1)(13/05/2016 - 08:20)
Chương trình hành động của đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (đơn vị bầu cử số 1)(13/05/2016 - 07:42)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4535975
Khách trực tuyến : 3836
Thành viên trực tuyến : 1