W3Counter

Chương trình hành động của đồng chí Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải
19/05/2016 - 22:23

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng,

nhiệm kỳ 2016- 2021

 

Kính thưa đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố;

Kính thưa các vị ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố;

Kính thưa các đồng chí đại biểu !

Thưa các vị cử tri !

Hôm nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức chương trình tiếp xúc giữa cử tri huyện Cát Hải với các đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 1. Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức chương trình gặp gỡ, tiếp xúc hôm nay, xin cảm ơn các vị cử tri đã quan tâm tới dự. Xin kính chúc các quí vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc!

Kính thưa các quí vị đại biểu !

Thưa các vị đại biểu cử tri !

Bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải có sự liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân thành phố; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân thành phố.

Huyện Cát Hải là huyện đảo; trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, thành phố, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tiềm năng và lợi thế của quần đảo Cát Bà được phát huy và khai thác bước đầu có hiệu quả. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế chủ đạo của huyện, là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với các dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường cầu ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện đang tích cực thi công xây dựng đã tạo tiền đề cho sự phát triển của địa phương. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai quyết liệt tại 6 xã và đã cơ bản hoàn thành. Chất lượng giáo dục, y tế có chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đó, còn một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục, đó là:

- Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

- Quy mô kinh tế và thu ngân sách còn nhỏ.

- Du lịch còn mang tính mùa vụ, thiếu các sản phẩm du lịch cao cấp, cơ sở hạ tầng và điều kiện dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch có khả năng chi trả cao;

-Chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược vào du lịch, dịch vụ.

- Nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh có tác động tiêu cực đến môi trường biển và cảnh quan du lịch.

- Việc bố trí khu tái định cư trong giải phóng mặt bằng một số dự án lớn còn chậm, mô hình phát triển kinh tế nông thôn, nhu cầu việc làm, đặc biệt đối với các xã, thị trấn khu đảo Cát Hải đã có tác động tới tâm tư, nguyện vọng của một bộ phận Nhân dân.

- Văn hoá - xã hội chưa tạo được sắc thái riêng của trung tâm du lịch, trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình thực tiễn địa phương, trên cương vị công tác của mình, trong thời gian tới, Nếu được cử tri tín nhiệm bầu cho tôi là một trong những đại biểu đại diện cho cử tri Quận Hồng Bàng, huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi hứa sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tôi sẽ thuờng xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành thời gian đi thực tế cơ sở để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến HĐND Thành phố, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

2. Cùng với tập thể UBND huyện, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia giám sát, phòng chống quan liêu, lãng phí; nâng cao chất lưọng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính mang tính phục vụ cao.

3. Với trách nhiệm và vai trò của nguời đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân của huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố 5 năm 2016 – 2021 của thành phố;

4. Tập trung công tác tham mưu để sớm hoàn thiện và triển khai nhanh các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo hướng bền vững. Đăng ký và tập trung xây dựng thành công thương hiệu “Cát Bà xanh”. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và sức cạnh tranh của du lịch Cát Bà. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án có chất lượng cao; chủ động tiếp cận và ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo huớng nâng cao chất lưọng, hiệu quả, từng buớc giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm như: giao thông, ô nhiễm môi truờng vịnh Cát Bà, phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và những hạn chế, yếu kém trong quản lý du lịch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hoá ở địa bàn dân cư cùng với Nhân dân  thành phố ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hải Phòng thân yêu của chúng ta.

5. Hoàn thành việc sắp xếp nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh theo quy hoạch. Tập trung chỉ đạo và chống thất thu ở các lĩnh vực thu ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường, về tài nguyên đất, tài nguyên nước và khoáng sản. Chú trọng công tác bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà.

6. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng dân và bảo đảm dân chủ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

7. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển và hải đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu !

Thưa các vị cử tri !

Là người đại diện cho Nhân dân toàn huyện tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố, với cương vị là người đứng đầu UBND huyện, với tình cảm và trách nhiệm đối với cử tri toàn huyện, tôi nguyện tiếp tục nghiên cứu, học tập, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, giữ vai trò chủ đạo cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với cử tri, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri, giải quyết kịp thời và đề xuất với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền giải quyết kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, để xứng đáng với sự tín nhiệm, sự ủng hộ, kỳ vọng của cử tri huyện đảo.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc công việc có thành công hay không tuỳ thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân. Do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao chất lưọng cuộc sống của Nhân dân.

Với tất cả tinh thần ấy, tôi mong muốn và hy vọng rằng sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của cử tri toàn huyện trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức vào ngày Chủ nhật 22/5/2016 tới đây.

Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các đồng chí đại biểu và các vị cử tri !

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, quí vị cử tri và gia đình: Mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công !

Xin trân trọng cảm ơn !

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4535970
Khách trực tuyến : 3482
Thành viên trực tuyến : 0