W3Counter

Chương trình hành động của đồng chí Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
19/05/2016 - 22:39

Chương trình hành động của ông Phạm Quốc Ka

ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri!

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự đóng góp thiết thực có hiệu quả của UBMTTQ và các Sở, ban, ngành, các quận huyện và địa phương trong thành phố; tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục được duy trì tăng trưởng tốt, diện mạo thành phố ngày một thay đổi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,07% (gấp 1,5 lần cả nước); tình hình văn hóa-xã hội có những chuyển biến tích cực; an ninh – quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở không ngừng được tăng cường củng cố. Thành phố đã thu hút được nhiều dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn như : Brigeston, tập đoàn LG; tập đoàn LG display, nhiều Tập đoàn lớn các dự án của tập đoàn Vingroup; Hillam; dự án sân bay Cát Bi; Dự án Cảng Lạch huyện, ...

Kính thưa các quý vị đại biểu; thưa toàn thể cử tri!

Ngành Tài nguyên và Môi trường có chức năng quản lý nhà nước ở 8 lĩnh vực: đất đai; môi trường; khoáng sản; nước; biển và hải đảo; đo đạc bản đồ; biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn. Những năm qua,Ngành đã quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển của thành phố, nổi bật  ở các lĩnh vực như : xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các Luật :về đất đai, môi trường; khoáng sản; Lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; qui hoạch bảo vệ nguồn nước, nguồn nước ngọt (Đa Độ); qui hoạch về khai thác khoáng sản; qui hoạch về bảo vệ môi trường; xây dựng bảng giá các loại đất; xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá đất và bồi thường, GPMB cho các dự án, công trình của thành phố; đẩy mạnh việc cấp GCNQSDĐ (đến nay, thành phố đã cấp đạt 94,7%); đã tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường; phân loại cơ sở ô nhiễm; yêu cầu các cơ sở phải xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải; kiên quyết xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ moi trường; quan trắc đánh giá chất lượng và diễn biến môi trường hàng năm. Chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch; tiến hành cắt giảm các thủ tục hành chính : giảm chi phí, giảm thủ tục; giảm thời gian; nhất là về giao đất, cho thuê đất và cấp GCN QSDĐ.

Kính thưa các quý vị đại biểu; thưa toàn thể cử tri!

Kiến Thụy là vùng đất có truyền thống lâu đời về lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng; nơi phát tích và là Kinh đô thứ 2 của Vương triều Nhà Mạc; nơi khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng sớm nhất của vùng duyên hải Bắc Bộ; Kiến Thụy có lợi thế về đường sông, đường biển, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Kiến Thụy là huyện ven đô, có diện tích đất tự nhiên 102,56 km2, dân số trên 12,5 vạn người; với 18 đơn vị hành chính (17 xã và thị trấn Núi Đối), có tiềm năng khá dồi dào về quỹ đất và nguồn lao động. Trên địa bàn huyện có các sông : Đa Độ, Văn Úc, Lạch Tray chảy qua. Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, với những chủ trương, định hướng phát triển mới cho vùng Duyên hải Bắc bộ và thành phố Hải Phòng, trong đó có các công trình hạ tầng kỹ thuật lớn có liên quan trực tiếp đến huyện Kiến Thụy, như đường cao tốc ven biển, đường sắt Duyên Hải, quân cảng Nam Đồ Sơn, định hướng phát triển khu vực cửa sông Văn Úc... những yếu tố trên sẽ tạo ra cơ hội mới, điều kiện quan trọng để huyện phát triển hoàn thành sự nghiệp CNH, HĐH. Những năm qua, huyện đã chú trọng khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Huyện đã từng bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đầu tư vào huyện và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện ven đô, ven biển, có quĩ đất lớn; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường : Những năm qua, Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện : lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dành quĩ đất để chuyển dịch cơ cấu phát triển công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách từ đất; tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB cho những công trình, dự án  trọng điểm, như : đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Công tác cấp GCNQSDĐ có kết quả tốt. Công tác bảo vệ moi trường của Huyện được thực hiện tốt. Môi trường không khí, nước tại các khu dân cư, khu vực sản xuất - kinh doanh, các lưu vực sông được đạt chất lượng tốt ( nhất là sông Đa Độ) ; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn đạt tỷ lệ cao 92%. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc quản lý, quy hoạch sử dụng quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất mặt nước để đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị cử tri!

Tôi rất vui mừng, vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Nhận thức sâu sắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, tôi ý thức được trách nhiệm của người đại biểu HĐND là phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của “người đại biểu của nhân dân”, gần gũi với cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời và đầy đủ với HĐND, cùng với HĐND kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cử tri.

Với cương vị là người đứng đầu ngành TN -MT thành phố tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố; Tôi luôn mong muốn được gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân; đại diện cho nhân dân thực hiện quyền tham gia, giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở. Và nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi xin hứa làm tốt những việc sau:

1. Trước hết, bản thân tôi phải thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của một đại biểu HĐND, đó là: tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố; tham gia thảo luận, biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND thành phố; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri; Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến với HĐND thành phố, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Bản thân tôi sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, người đại biểu Hội đồng nhân dân để xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân

2. Thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu; thường xuyên giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND thành phố. Chủ động đóng góp với HĐND thành phố về chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương giải quyết những vướng mắc khó khăn và định hướng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đẩy nhanh nhịp độ phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

3. Trong nhiệm vụ là người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố, tôi sẽ  tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại theo Kết luận số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết số 29/NQ-BTV của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát trieẻn huyện Kiến Thụy, cụ thể như sau :

1. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và cân bằng sinh thái.

2. Tập trung thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ các nguồn lực về đất đai, tài nguyên môi trường, như: đấu giá quyền sử dụng đất, cấp GCN QSDĐ, xác định giá thuê đất mới, thu tiền sử dụng đất từ các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án phát triển nhà; cấp quyền khai thác khoáng sản và thu hồi những dự án không đưa vào sử dụng, để hoang hóa, đất vi phạm để đấu giá quyền sử dụng đất. Thu hút các dự án đầu tư có tiềm năng.

3. Xây dựng và thực hiện chiến lược bảo tồn các nguồn tài nguyên tái tạo; triển khai quy hoạch tổng thể các khu bảo tồn biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội bức xúc và bảo vệ môi trường, nhất là khu vực nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn nước ngọt; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

4. Tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các địa phương  về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, như: việc tồn tại trong giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất nô nghiệp; đất bãi bồi ven sông ven biển, bảo vệ nguồn nước, môi trường nông nghiệp, nông thôn…

5. Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu thông tin đất đai nói riêng và tài nguyên và môi trường nói chung là công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ngành, thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính một cách công khai, minh bạch, ngăn ngừa các sai sót, vi phạm trong quả lý và sử dụng đất.

Tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri. Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống. 

 Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri đã lắng nghe.

Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri mạnh khỏe – hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4535974
Khách trực tuyến : 3847
Thành viên trực tuyến : 1